Παγώνει ο φόρος υπεραξίας - Παράταση για την απόσυρση ΙΧ

2014-12-22 16:14

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους επαγγελματίες επενδυτές στο Χρηματιστήριο, καθώς τροπολογία του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, προβλέπει φοροδώρα για τις αγορές αυτοκινήτων και ακινήτων.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας, παγώνει από την 1η Ιανουαρίου 2015 και για δύο χρόνια ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, παρατείνονται ακόμη ένα έτος – έως το τέλος του 2015- τα κίνητρα απόσυρσης ΙΧ και καταργούνται διατάξεις με τις οποίες απειλούνταν με φόρο 26% μεγαλοεπενδυτές με τζίρο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ στο Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με "Τα Νέα", η διάταξη για τον φόρο υπεραξίας στα ακίνητα προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και έως το τέλος του 2016, κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων ο πωλητής δεν θα οφείλει φόρο 15% επί της υπεραξίας που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και στην τιμή πώλησης του ακινήτου.

Ο φόρος υπεραξίας ακινήτων τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Απρίλιο. Εξαιτίας του πολυδαίδαλου χαρακτήρα του αποτέλεσε τροχοπέδη για την αγορά με τους συμβολαιογράφους να βρίσκονται συχνά σε αδιέξοδο κατά τον υπολογισμό του. Τώρα μπαίνει για δύο χρόνια στην "κατάψυξη". Ούτως ή άλλως τα έσοδα τα οποία υπολογιζόταν ότι θα απέφερε ήταν για το 2015 λιγότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ.