Παράταση για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

2014-07-24 15:30

Παράταση για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

Μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2014 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στην εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης της εφορίας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4) μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2014. 

Η προηγούμενη προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών έληγε στις 19 Ιουνίου και παρατάθηκε για τις 25 Ιουλίου. Ωστόσο, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα των επαγγελματιών του κλάδου το υπουργείο παρέτεινε για δεύτερη φορά την προθεσμια. 

Έτσι, έως τις 26 Σεπτεμβρίου οι επιτηδευματίες που σταμάτησαν να ασκούν το επιτήδευμα τους το 2011 ή δεν έχουν κάποιο εισόδημα από αυτό θα πρέπει να δηλώνουν πως διέκοψαν τις εργασίες τους (στο τέλος του 2011). Εάν περάσει η προθεσμία και δεν δηλώσουν εγκαίρως τη διακοπή εργασιών και το κάνουν μεταγενέστερα θα θεωρηθεί πως η διακοπή των εργασιών έγινε κατά την ημέρα υποβολής της δήλωσης και θα κληθούν να υποβάλλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τους αναλογούντες φόρους και εισφορές για το ενδιάμεσο διάστημα. 
 

dikaiologitika.gr