Παράταση για το πρόγραμμα νέων αγροτών

2014-05-21 11:45

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθ. Τσαυτάρη δόθηκε παράταση στο χρόνο υποβολής των προτάσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης νέων αγροτών.Η νέα καταληκτική ημερομηνία καθορίζεται η 6η Ιουνίου 2014

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων αγροτών μπορούν επομένως να υποβάλουν φακέλους υποψηφιότητας για την ένταξη τους στο πρόγραμμα έως 06/06/2014. Οι φάκελοι υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, -ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο- καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Συντάσσονται και υπογράφονται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν.

 

rΠαράταση για το πρόγραμμα νέων αγροτών