Παρακράτηση από τις συντάξεις για εξόφληση οφειλών του ΟΑΕΕ

2014-10-11 00:43

Παρακράτηση από τις συντάξεις για εξόφληση οφειλών του ΟΑΕΕ

Τον τρόπο αποπληρωμής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν όσοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ με διαδοχική ασφάλιση, υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού, τονίζεται ότι στην περίπτωση που η οφειλή είναι έως 20.000 ευρώ, τότε μπορεί να εξοφληθεί σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που θα παρακρατούνται από τη σύνταξη του οφειλέτη.

Στην περίπτωση όμως  που το ποσό της οφειλής είναι υψηλότερο των 20.000 ευρώ, θα πρέπει πρώτα ο οφειλέτης να εξοφλήσει το μέρος εκείνο της οφειλής, πάνω από το συγκεκριμένο όριο, για να εκδοθεί στη συνέχεια η απαραίτητη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και να ξεκινήσει η διαδικασία απονομής της σύνταξης,. Η εξόφληση θα μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, είτε με δίμηνη καταβολή των δόσεων που θα προκύπτουν. Ακολούθως, θα μπορεί να απονεμηθεί η σύνταξη στον δικαιούχο, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η παρακράτηση των 40 δόσεων για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής. 

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι η ίδια αντιμετώπιση υπάρχει είτε ο ΟΑΕΕ είναι απονέμων, είτε συμμετέχων φορέας απονομής της σύνταξης,. Απλώς, διευκρινίζεται ότι, εάν ο ΟΑΕΕ απονέμει τελικά τη σύνταξη, αλλά η οφειλή έχει δημιουργηθεί σε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο, τότε θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση από το Ταμείο που έχει καταγραφεί η οφειλή προς τον οφειλέτη, έτσι ώστε να γνωρίζει με ακρίβεια, την αιτία και το ύψος της μηνιαίας παρακράτησης. Τα ποσά που θα παρακρατεί ο ΟΑΕΕ κάθε μήνα, θα αποδίδονται στο Ταμείο που υφίσταται η οφειλή, μέχρι την εξόφλησή της.