Πληρώστε ως τις 25 Ιουλίου το χαράτσι της ΔΕΗ για να μην πάει στην εφορία

2014-06-24 14:45

Πληρώστε ως τις 25 Ιουλίου το χαράτσι της ΔΕΗ για να μην πάει στην εφορία

Οδηγίες σχετικά με το χαράτσι της ΔΕΗ για το έτος 2013 για όσους δεν το έχουν πληρώσει δίνει η εταιρεία και γνωστοποιεί ότι στο τέλος του Ιουλίου τα ανεξόφλητα ποσά θα μεταφερθούν στην εφορία προς είσπραξη.
Ειδικότερα σχετικά με την εξόφληση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) το λεγόμενο ως είθισται χαράτσι της ΔΕΗ για το έτος 2013 ενημερώνει τους πελάτες της για τα ακόλουθα: 

Σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, στο τέλος Ιουλίου 2014 η ΔΕΗ θα επιστρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών, όλα τα ανεξόφλητα ποσά ΕΕΤΑ 2013. Επισημαίνεται ότι, όποιος πελάτης εξοφλήσει μετά την 25η Ιουλίου 2014 λογαριασμό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαμβάνεται σε αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. 

Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά. Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στο λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ». 

Αν από την παραπάνω πίστωση προκύψει επιστροφή ποσού για τον πελάτη και επιθυμεί την άμεση καταβολή του, τότε μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, προσκομίζοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό και την αστυνομική του ταυτότητα – ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο.

 Για τη διευκόλυνσή τους οι ανωτέρω πελάτες – πριν από τη μετάβασή τους σε κατάστημα της ΔΕΗ – είναι προτιμότερο να έχουν σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, καλώντας στο 11770.

dikaiologitika.gr