Ποιοι δικαιούνται ειδικό επίδομα και πόσο - Οι προσθεσμίες, οι εξαιρέσεις και πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

2014-06-23 16:09

Έως τις 10 Μαϊου θα έχει καταβληθεί η εφάπαξ εισοδηματική ενίσχυση των 500 έως 1.083 ευρώ σε όσους από τους δικαιούχους προλάβουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο taxisnet από τη Μεγάλη Παρασκευή, μέχρι το τέλος του Απριλίου. Την ενίσχυση δικαιούνται συνολικά 600.000 νοικοκυριά ή 1.000.000 άτομα. Το ποσό που θα μοιραστούν ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ.

Δείτε εδώ ποιοι μπορούν να πάρουν το επίδομα με τα νέα όρια που θέσπισε εκ των υστέρων το  υπουργείο Οικονομικών για να περιλάβει και όσους το έχαναν επειδή το εισόδημα ήταν λίγα ευρώ πάνω από το όριο. 

Η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας με την οποία καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση των εφάπαξ εισοδηματικών ενισχύσεων προβλέπει τα ακόλουθα:

Δείτε εδώ οδηγίες για το πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού σας στο taxisnet

Δικαιούχοι-εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (με βάση την τελευταία αλλαγή στις αρχές Ιουνίου 2014)

 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ»


 

Οικογενειακή

κατάσταση

Όριο ετήσιου φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος

Ακίνητη περιουσία

(αντικειμενική αξία) έως

Ποσό

επιδόματος

Ισχύον

Νέο

Άγαμος

έως 6.000 ευρώ

έως 7.050 ευρώ

125.000 ευρώ

500 ευρώ

Έγγαμος χωρίς παιδιά - Μονογονεϊκή με 1 παιδί

έως 8.000 ευρώ

έως 9.400 ευρώ

200.000 ευρώ

666,67 ευρώ

Έγγαμος με 1 παιδί - Μονογονεϊκή με 2 παιδιά

έως 9.000 ευρώ

έως 10.575 ευρώ

200.000 ευρώ

750 ευρώ

Έγγαμος με 2 παιδιά – Μονογονεϊκή με 3 παιδιά

έως 10.000 ευρώ

έως 11.750 ευρώ

200.000 ευρώ

833,33 ευρώ

Έγγαμος με 3 παιδιά -Μονογονεϊκή με 4 παιδιά

έως 11.000 ευρω

έως 12.925 ευρώ

200.000 ευρώ

916,67 ευρώ

Έγγαμος με 4 παιδιά -

Μονογονεϊκή με 5 παιδιά

έως 12.000 ευρώ

έως 14.100 ευρώ

200.000 ευρώ

1.000 ευρώ

Έγγαμος με 5 παιδιά –Μονογονεϊκή με 6 παιδιά

Έως 13.000 ευρώ

έως 15.275 ευρώ

200.000 ευρώ

1.083,33 ευρώ


 

 

 

 

 

 

Δικαίωμα να λάβει την εφάπαξ εισοδηματική ενίσχυση έχει όποιος άγαμος φορολογούμενος εμφάνισε στην περυσινή φορολογική δήλωση, που υπέβαλε για το 2012, ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό – φορολογητέο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, εφόσον η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατείχε την 1η-1-2013 ήταν μέχρι 125.000 ευρώ.

Δικαιούχος είναι επίσης όποιος έγγαμος φορολογούμενος είχε το 2012 ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό – φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ και κατείχε την 1η-1-2013 ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 8.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που ανήκει στην οικογένεια του δικαιούχου.

Ως εκ τούτου, δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης θεωρούνται επίσης επίσης και όσοι έγγαμοι φορολογούμενοι κατείχαν την 1η-1-2013 ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ, εφόσον το 2012 είχαν:

- ένα εξαρτώμενο τέκνο και συνολικό ετήσιο οικογενειακό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ

- δύο εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ετήσιο οικογενειακό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ

- τρία εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ετήσιο οικογενειακό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ

- τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ετήσιο οικογενειακό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ

- πέντε εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ετήσιο οικογενειακό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μέχρι 13.000 ευρώ

- έξι εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ετήσιο οικογενειακό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ

- επτά εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ετήσιο οικογενειακό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ

- οκτώ εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ετήσιο οικογενειακό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μέχρι 16.000 ευρώ κ.ο.κ.

Όλα τα εισοδηματικά όρια αφορούν ετήσια εισοδήματα που συμπεριελήφθησαν στις περυσινές φορολογικές δηλώσεις. Όποιοι φορολογούμενοι εμφάνισαν στις δηλώσεις του 2013 εισοδήματα – πραγματικά ή τεκμαρτά – χαμηλότερα των παραπάνω εισοδηματικών ορίων θα μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους του εφάπαξ βοηθήματος.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες θα ισχύσει εισοδηματικό όριο 6.000 ευρώ για τον ένα γονέα, προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για το πρώτο προστατευόμενο τέκνο και 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο από το δεύτερο και τα επόμενα. Δηλαδή για μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί ισχύει εισοδηματικό όριο 8.000 ευρώ.

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τους μακροχρόνια ανέργους. Συγκεκριμένα, στους δικαιούχους θα ενταχθούν όσοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ την 1η-3-2014. Εφόσον οι άνεργοι αυτοί είχαν συμπεριλάβει στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν πέρυσι για το 2012 εισοδήματα από μισθούς ή από εξαρτημένη εργασία γενικά, τα εισοδήματα αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή θα θεωρούνται μηδενικά. Ωστόσο, θα υπάρχει πρόβλημα με τα τεκμήρια, τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, θα προσδιορίζουν τα εισοδήματα των ανέργων σε επίπεδα υψηλότερα των εισοδηματικών ορίων που έχουν τεθεί και θα τους εξαιρούν από τους δικαιούχους.

Πάντως, όσες αιτήσεις μακροχρόνια ανέργων απορριφθούν, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή μετά τις 30 Ιουνίου, θα επανεξεταστούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών με βάση τα εισοδήματα που θα έχουν συμπεριληφθεί στις εμπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις του τρέχοντος έτους.

Ειδικά για κάθε άτομο με αναπηρία 67% και άνω το εκάστοτε ισχύον εισοδηματικό όριο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον

Εξαιρέσεις

  • Από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος εξαιρούνται:
  • Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου.
  • Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αναγράψει στις δηλώσεις  φορολογίας εισοδήματος ότι φιλοξενούνται.
  • Φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει (στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν πέρυσι) ότι διαθέτουν επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή πισίνες.
  • Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Ύψος βοηθήματος

Το ποσό του βοηθήματος θα ανέρχεται σε 500 ευρώ και θα προσαυξάνεται ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών φθάνοντας τα  666,67 ευρώ για ζευγάρι χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,  τα 750 ευρώ για ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο, τα 833,33 ευρώ για ζευγάρι με 2 εξαρτώμενα τέκνα, τα 916,67  ευρώ για ζευγάρι με τρία τέκνα, τα 1.000 ευρώ για οικογένεια με 4 τέκνα και τα 1.083,33 ευρώ για οικογένεια με 5 τέκνα. Δηλαδή το βασικό ποσό του βοηθήματος των 500 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 166,67 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 83,33 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Υποβολή αιτήσεων-χρόνος καταβολής

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής, σε ηλεκτρονική φόρμα που θα είναι διαθέσιμη εντός της Μεγάλης Εβδομάδος στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr). Στη φόρμα αυτή θα πρέπει να συμπληρώσουν ορισμένα στοιχεία για την ταυτότητά τους, την οικογενειακή, την εισοδηματική και την περιουσιακή τους κατάσταση, καθώς και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμούν να κατατεθεί η εισοδηματική ενίσχυση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30-6-2014.

H εφάπαξ ενίσχυση θα καταβληθεί σε τρεις φάσεις:

α) Σε όσους υποβάλουν τις αιτήσεις έως το τέλος Απριλίου, τα ποσά θα καταβληθούν έως και την 10η Μαϊου.

β) Σε όσους υποβάλουν τις αιτήσεις τον Μάιο, τα ποσά θα καταβληθούν έως και την 10η Ιουνίου.

γ) Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Ιούνιο, τα ποσά θα καταβληθούν έως την 10η Ιουλίου.