Προκηρύξεις γιά προσλήψεις δημοσίου 2014 ανοιχτές για αιτήσεις

2014-05-14 00:36

Προκηρύξεις δημοσίου 2014 ανοιχτές για αιτήσεις

Σειρά από προσλήψεις προβλέπουν οι προκηρύξεις που ειναι ανοιχτές για αιτήσεις τον μήνα Μάιο 2014 . Οι προκηρύξεις του Μαιου 2014 αφορούν προσλήψεις σε δήμους , Πανεπιστήμια αλλά και γενικότερα δημόσιους φορείς όπως η ΔΕΗ κτλ.

Οι προσλήψεις υπαρχουν στο παρακάτω αρχείο pdf ανά φορέα και με link στα δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε προκήρυξη .

ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2014.pdf (884,4 kB)