Πότε ανοίγει το Ε9 για διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ

2014-08-19 15:42

Πότε ανοίγει το Ε9 για διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη στο Taxisnet για τις διορθώσεις στο E9 από τους φορολογουμένους που έκαναν λάθη η είχαν παραλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων για την ακίνητη περιουσία τους και τους ήρθε φουσκωμένος και λάθος ΕΝΦΙΑ
Η σχετική προθεσμία για τις διορθώσεις στο Ε9 λήγει στις 30 Νοεμβρίου ενώ με τια αλλαγές αυτές που θα κάνουν οι φορολογούμενοι ώστε να μειωθεί και ο ΕΝΦΙΑ που τους ήρθε υπέρογκος λόγω λαθών που μπορεί να είχαν 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υπεβλήθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο των 120 ευρώ, εφόσον προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό του φόρου είναι μηδενικό. 

Τα αυτοτελή πρόστιμα δεν επιβάλλονται ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014. 

Στην περίπτωση που από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης προκύψει επιστροφή φόρου, το ποσό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι τα 100 ευρώ δεν επιστρέφεται στον φορολογούμενο. 

Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται ύστερα από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη φορολογική διοίκηση. 

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για διόρθωση του ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση όμως που, μετά την πρώτη εκκαθάριση που πραγματοποιείται για διόρθωση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ, υποβληθεί εκ νέου τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει μείωση φόρου, η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται ύστερα από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη φορολογική διοίκηση.

dikaiologitika.gr