Πώς θα προστατεύσετε τις καταθέσεις σας από κατασχέσεις

2014-11-04 21:22

Πώς θα προστατεύσετε τις καταθέσεις σας από κατασχέσεις

Με απλές διαδικασίες, οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να δηλώνουν τον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θέλουν να προστατεύσουν από κατασχέσεις, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

Με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, μπαίνουν στο taxisnet, δηλώνουν τον τραπεζικό λογαριασμό που θέλουν να προστατεύσουν από κατασχέσεις και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαβιβάζει απευθείας το αίτημα στις τράπεζες. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το αν ενεργοποιήθηκε το τείχος προστασίας για τις καταθέσεις του.

Μέχρι προχθές, ο φορολογούμενος υπέβαλε μεν ηλεκτρονικά το αίτημα, αλλά μετά έπρεπε να εκτυπώσει την αίτησή του και να την πάει στην τράπεζα. Γι΄ αυτό και μέχρι σήμερα η εφαρμογή για τον ακατάσχετο λογαριασμό δεν είχε «τραβήξει».

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ, από 3.11.2014 δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού γνωστοποίησης μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα, για τα παρακάτω πιστωτικά ιδρύματα:

1. Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,66%,

2. ATTICA BANK,

3. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,

4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,

5. EUROBANK ERGASIAS,

6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ,

7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. επεξεργάζεται τις δηλώσεις σε ημερήσια βάση (εργάσιμες ημέρες) και ενημερώνει ηλεκτρονικά τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα. Για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πολίτη εμφανίζεται στην εφαρμογή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας από το πιστωτικό ίδρυμα, έτσι ώστε ο πολίτης να ελέγχει την πορεία / αποτέλεσμα της αίτησής του.

Πηγή:euro2day.gr