Ρυθμίσεις και "μπόνους" επιστροφής χρημάτων κρύβουν οι 100 δόσεις

2014-11-11 11:43

Εκπλήξεις που φτάνουν μέχρι και σε επιστροφή ποσών από δόσεις που έχουν ήδη πληρωθεί στα Ταμεία και θα δίδονται με τη μορφή της μείωσης του τελικού ποσού της οφειλής, κρύβει η νέα ρύθμιση χρεών την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν πάνω από 3 εκατ. πολίτες για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία.
Κοινά στοιχεία
Η ρύθμιση έχει κοινά στοιχεία και για τις δυο περιπτώσεις.
* Οσοι χρωστούν στην εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να κάνουν ρύθμιση «πακέτο» με τον ίδιο αριθμό δόσεων, αλλά με διαφορετικά ποσά, ανάλογα με την οφειλή που ρυθμίζουν.
* Οσοι χρωστούν κύρια οφειλή χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 15.000 ευρώ, είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, μπορούν να τα πληρώσουν με δόσεις που φτάνουν ως και τις 100.
* Οσοι έχουν κύρια οφειλή άνω των 15.000 ευρώ και μέχρι του ενός εκατομμυρίου ευρώ έχουν δικαίωμα να τη ρυθμίσουν επιλέγοντας μέχρι και 72 δόσεις.
Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που χρωστά στην εφορία 5.000 ευρώ, μπορεί να τα πληρώσει σε 100 δόσεις, ενώ αν χρωστά και σε ασφαλιστικό ταμείο (π.χ. ΟΑΕΕ) άλλα 8.000 ευρώ θα μπουν και αυτά σε ρύθμιση 100 δόσεων μεν, αλλά το ποσό που θα πληρώνει για την εφορία θα είναι διαφορετικό από το ποσό που θα καταβάλλει για την οφειλή προς το ασφαλιστικό του ταμείο.
Δεύτερη ευκαιρία
Αν τώρα χάσει τη μια ρύθμιση θα μπορεί να συνεχίζει στην άλλη, ενώ για τις δόσεις που έχασε θα του δοθεί και δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να αποδείξει ότι διέκοψε τη ρύθμιση «για λόγους ανωτέρας βίας». Αυτοί οι λόγοι μπορεί να είναι οικονομικοί (π.χ. πρόσθετη επιβάρυνση από τρέχουσες εισφορές και άλλες υποχρεώσεις), αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν εξειδικευθεί.
Η έκπληξη
Η ρύθμιση στα Ταμεία κρύβει κέρδη που φτάνουν μέχρι και στην «επιστροφή» δόσεων που θα πάρουν με τη μορφή του κουρέματος της τελικής τους οφειλής όσοι είχαν ενταχθεί στην παλιά ρύθμιση της νέας αρχής (έως 48 δόσεις για χρέη μέχρι το τέλος του 2012) ή της πάγιας ρύθμισης (12 δόσεις για χρέη από 2013 και μετά) και είναι συνεπείς μέχρι σήμερα.
Υποβολή
Για τη ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι αιτήσεις υποβάλλονται:
* Στα περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και στις Υπηρεσίες Ταμείου των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ.
* Στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και άλλων φορέων.
Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1η/10/2014.
Ειδικά για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οφειλές που ρυθμίζονται είναι όσες βεβαιώθηκαν μέχρι και τις 31/8/2014.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχουν πληρωθεί οι τρέχουσες εισφορές από το μήνα Σεπτέμβριο και εφεξής.
Ένταξη ΕΝΦΙΑ
Αντίθετα, οι 12 σταθερές δόσεις ισχύουν για τα χρέη προς την εφορία. Έτσι ένας φορολογούμενος, αν δεν πλήρωνε τον ΕΝΦΙΑ και έχει παλιές οφειλές, μπορεί να κάνει ρύθμιση για τον ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις και για τις παλιές οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες την 1η Οκτωβρίου να κάνει ξεχωριστή ρύθμιση έως 72 και 100 δόσεις.
Οι παγίδες
Η ρύθμιση κρύβει και παγίδες σε τρία τουλάχιστον σημεία:
* Παγίδα κατασχέσεων: Οι οφειλέτες θα πρέπει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ημερομηνία ένταξής τους να μη χάσουν ούτε μία δόση και κυρίως να μην καθυστερήσουν καμία από τις τρέχουσες εισφορές τους. Αν μείνει απλήρωτη, τότε αυτόματα ο φορολογούμενος μένει εκτός ρύθμισης και ενεργοποιείται η διαδικασία των κατασχέσεων.
* Συμψηφισμός επιστροφών φόρου με 1/7 της οφειλής. Ακόμη και με ένταξη στη ρύθμιση θα γίνεται συμψηφισμός με ποσό έως το 1/7 των εναπομεινασών δόσεων. Δηλαδή σε οφειλή 10.000 ευρώ θα μπορεί να παρακρατούνται και να συμψηφίζονται επιστροφές φόρου, μέχρι του ποσού των 1.428 ευρώ.
* Παγίδα λόγω βεβαρημένου φορολογικού μητρώου. Όσοι δεν έχουν καθαρό φορολογικό μητρώο και έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις για πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, δεν θα μπορούν να ρυθμίσουν χρέη στα ταμεία.