Συμβούλιο της Επικρατείας-Ναι στα τατουάζ των ενστόλων υπό όρους

2015-02-02 22:34

Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τέσσερις προσφεύγοντες, οι οποίοι είχαν διαγραφεί από τον πίνακα επιτυχόντων λόγω δερματοστιξίας. Το δικαστήριο ακολούθησε τη νομική σκέψη της πρώτης απόφασης που έχει εκδοθεί προ μηνών και έκρινε ότι ένα τατουάζ μπορεί να είναι «νόμιμο» αρκεί να μην είναι σε εμφανές σημείο του σώματος, να μην προκαλεί και να είναι συμβατό με την ουδετερότητα που το Σύνταγμα επιβάλλει για τους ενστόλους.

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε ότι το τατουάζ «συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτό είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανές και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους». Οι σύμβουλοι Επικρατείας, επισημαίνουν ότι «μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την σχετική διαδικασία επιλογής», αλλά απαιτείται να συντρέχουν και όλα τα υπόλοιπα.