Συνάντηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας με Γ. Σταθάκη για πλβουλευημμύρες Σπερχειού, αυτοκινητοδρόμους, διόδια

2015-02-07 11:19

Την Παρασκευή 6/2/2015, οι βουλευτές Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κυριακάκης, Α. Καραναστάσης, Δ. Βέττας, Β. Λέβα συναντήθηκαν με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γ. Σταθάκη, για μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τα επείγοντα προβλήματα που αφορούν το αρμόδιο Υπουργείο και συγκεκριμένα για το θέμα των πρόσφατων πλημμυρών στην κοιλάδα  του Σπερχειού, καθώς και το ζήτημα των αυτοκινητόδρομων στο Νομό μας.

Σχετικά με το πρώτο, οι βουλευτές έθεσαν καταρχήν το ζήτημα της αποκατάστασης των πληγέντων από τις πλημμύρες μετά και την κήρυξη του Νομού Φθιώτιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αφετέρου την ανάγκη της οριστικής αντιπλημμυρικής θωράκισης της κοιλάδας του Σπερχειού. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για τις απαραίτητες ενέργειες για την ανακούφιση των πληγέντων, και για τον σχεδιασμό των απαραίτητων μελετών για την ολοκλήρωση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.

Επίσης, έγινε μια σύντομη συζήτηση για το θέμα των αυτοκινητόδρομων στο Νομό μας, όπου από πλευράς των βουλευτών τέθηκαν τα ζητήματα της αποπεράτωσης όλων των συγκοινωνιακών δικτύων του Νομού, των συμβάσεων παραχώρησης και των διοδίων. Σχετικά με αυτό, ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη ξεχωριστής συνάντησης για μια αναλυτική συζήτηση για το θέμα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι αποτελεί πρόθεση της Κυβέρνησης η επανεκκίνηση και η ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των αυτοκινητόδρομων και η δρομολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αναθεώρηση των υπαρχουσών συμβάσεων παραχώρησης.