Συναλλαγές μέσω τραπεζών για ποσά άνω των 500 ευρώ

2014-10-02 16:43

Σειρά θεμάτων, που αφορούν στην έκπτωση δαπανών για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών άνω του ποσού των 500 ευρώ και την υποχρέωση εξόφλησης των σχετικών παραστατικών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, διευκρινίζει με εγκύκλιό της η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, με σκοπό τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, στην εγκύκλιο τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:

α) Γίνεται δεκτός ο λογιστικός συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων άνω των 500 ευρώ ως τρόπος εξόφλησης, χωρίς να απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής για την έκπτωσης δαπάνης.

β) Η εκκαθάριση στην περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου, εξοφλείται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, εφόσον το προς απόδοση ποσό μετά την αφαίρεση της προμήθειας του εντολοδόχου ξεπερνά τα 500 ευρώ.

γ) Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των πληρωμών σε ημέρες και ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές, πρόσωπα που δε διαθέτουν τα μέσα για την ηλεκτρονική εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών κλπ), όπου γίνεται δεκτό ότι αρκεί ο προμηθευτής να καταθέσει τις εισπράξεις σε μετρητά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους από την 01/01/2014.