Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης-Πέμπτη 21/08/2014

2014-08-19 14:41

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του
Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 21η Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Α/Α   ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου και σύνταξη έκθεσης κατάστασης εσόδων και εξόδων του Δήμου-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3.Τροποποίηση της αριθ. 45/2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, περί ψήφισης τελών λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης Δήμου Μακρακώμης-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4.Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή δικτύου άρδευσης στοΤ. Δ. Φτέρης”-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ