Συνεργασία Περιφέρειας Στερεάς & Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της φιστικιάς

2014-05-08 15:41

φυστικικελυφωτο φυστικι

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 24ης Απριλίου 2014
αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τουΑριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκηςγια την  υλοποίηση του έργου: «Στήριξη του κελυφωτού Φιστικιού Φθιώτιδας µέσα από την 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των εντόµων – εχθρών της Φιστικιάς», συνολικού ποσού
46.650,00 € µε Φ.Π.Α.

Στην εν λόγω απόφαση (77/2014) αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Στη Φθιώτιδα σήμερα καλλιεργούνται 20.000 στρέμματα µε κελυφωτό φιστίκι το μισό της 
συνολικής πανελλήνιας καλλιεργούμενης στρεμματικής έκτασης. 
Οι εκτάσεις αυτές καλλιεργούνται από 650 περίπου καλλιεργητές σε όλο το νοµό, µε την 
µεγαλύτερη συγκέντρωσή τους στα ∆.∆. Μώλου και του ∆.∆. Μάκρης όπου και έχουν συσταθεί  οι δύο οµώνυµοι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί  Φιστικοπαραγωγών. 
Οι δύο συνεταιρισµοί διοχετεύσουν το προϊόν τους κυρίως στο εξωτερικό. 
Η ποιότητα και η γεύση του είναι εξαιρετική και καθιστά το προϊόν άκρως ανταγωνιστικό. 
Οι απαιτήσεις της αγοράς και ιδιαίτερα της διεθνούς είναι πολλές ως προς την καθαρότητα του 
προϊόντος, από αφλατοξίνες και φυτοφάρµακα και επιβάλλεται πλέον για την καλύτερη 
προώθηση του, η κατά το δυνατόν µικρότερη εφαρµογή φυτοφαρµάκων. 
Για την προστασία της αειφορίας του περιβάλλοντος την προστασία των ιδίων καλλιεργητών 
από τα φυτοφάρµακα, και δευτερευόντως για την µείωση των εισροών των µελών τους, είναι 
απαραίτητη η υλοποίηση του ερευνητικού προγράµµατος ώστε να µειωθεί ο αριθµός των 
εφαρµογών φυτοφαρµάκων (ψεκασµών), από 12-14 επαναλήψεις που γίνεται σήµερα, κατά 
την καλλιεργητική περίοδο, σε 2-3 το πολύ. 
Για την καταπολέµηση του ευρυτόµου της φιστικιάς (ένα µικρό έντοµο Εyrutoma plotnikovi), 
γίνονται 7 ψεκασµοί κάθε χρόνο από τα τέλη Απρίλη µέχρι τα µέσα Ιούνη. Οι ψεκασµοί αυτοί 
όµως σκοτώνουν και κάποια ωφέλιµα µεταξύ των οποίων και το έντοµο (Anthocoris nemoralis), 
το οποίο είναι εχθρός της Ψύλλας της φιστικιάς (Agonoscena spp.), η οποία στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται επικίνδυνα και µπορεί να ζηµιώσει καρπούς, φύλλα και οφθαλµούς της 
φιστικιάς έως και πλήρους µηδενισµού της παραγωγής. Η καταπολέµησή της οποίας αρχίζει 
από τα τέλη Ιούλη και φθάνει µέχρι την αρχή του Οκτώβρη. Μπορεί δε να απαιτηθούν και 6-7 
ψεκασµοί, για το έντοµο αυτό το οποίο έχει πολλές γενιές και πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα. 
Σκοπός του ερευνητικού προγράµµατος είναι η διερεύνηση και εύρεση της φεροµόνης 
σύζευξης του ευρυτόµου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή της σε τεχνητή µορφή, από τον 
καλλιεργητή στο αγροτεµάχιό του εύκολα και άµεσα και µε µεγάλη ακρίβεια να γίνονται ένας µε 
δύο  ψεκασµοί µε τους οποίους θα εξοντώνονται όλα τα αρσενικά του ευρυτόµου. 
Οι ψεκασµοί επειδή θα γίνονται χρονικά, και µε ακριβή στόχευση, δεν απαιτούν ευρέως 
φάσµατος φυτοφάρµακα, µε αποτέλεσµα να µην επηρεάζονται τόσο πολύ τα ωφέλιµα έντοµα. 
Με τον τρόπο αυτό δηλαδή, δεν θα σκοτώνεται το ωφέλιµο της Ψύλλας, το οποίο όλο το 
καλοκαίρι θα την καταπολεµήσει, χωρίς την δική µας πλέον παρέµβαση. 
Με την υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης, θα δοθεί µεγάλη ώθηση στην καλλιέργεια 
της φιστικιάς, που έχει τόσο µεγάλες προοπτικές για την Π.Ε. της Φθιώτιδας.

 

 ΠΗΓΗ stilida.com