Τέλος η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για τα κλάρκ

2015-02-26 21:25

Χωρίς άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες θα μπορούν να κυκλοφορούν εντός όμως των εγκαταστάσεων τα κλαρκ και τα ανυψωτικά μηχανήματα σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών

Συμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα μηχανήματα έργου, ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα παντός τύπου, όπως τύπου ΚΛΑΡΚ, τα οποία εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων), δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά αποκλειστικά για χρήση εντός εγκατάστασης». 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η προαναφερθείσα ρύθμιση αφορά μόνο τα Μηχανήματα Έργων που κινούνται εντός του χώρου της Εφοδιαστικής (Logistics). Ως εκ τούτου,σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι κάτοχοι Μηχανημάτων Έργων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και κινούνται μόνο εντός χώρου της Εφοδιαστικής (Logistics) 

Επίσης οι Περιφέρειες θα πρέπει να προβούν σε ανάκληση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς επίσης και σε διαγραφή (απαλοιφή) αυτών και να ενημερωθεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανημάτων Έργων.