Τέλος στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω δελτίων του ΟΠΑΠ -Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των δελτίων

2014-11-21 15:29

Με στόχο να μπει τέλος στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των κερδών των τυχερών παιχνιδιών, η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων θα θέσει σε ισχύ από 1/1/2015 το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου  που κατάρτισε βάσει και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Πλέον, βεβαιώσεις κερδών για τυχερά δελτία δεν θα εκδίδονται για ποσά κάτω των 200 ευρώ, που αποτελούν και το 90% των κερδών που αποδίδει ο οργανισμός στους νικητές, και αμέσως οι επιτήδειοι δέχονται το πρώτο πλήγμα.

Μέχρι 200 ευρώ κέρδη ανά δελτίο θα πληρώνουν τα πρακτορεία

Επίσης, πληρωμές μικτών κερδών προ φόρων άνω των 800 ευρώ ανά δελτίο θα καταβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω τράπεζας κατόπιν ταυτοποίησης του παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Με διαταγή πληρωμής σήμερα πληρώνονταν κέρδη άνω των 1.500 ευρώ. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα που θα φτάνουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ.

Πώς θα πληρώνονται οι παίκτες που έχουν κερδίσει

Για μικτά κέρδη πάνω από 800 ευρώ ανά δελτίο, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη.
Για κέρδη από 200 έως 800 ευρώ ανά δελτίο, μέσω τραπέζης και μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει με αίτησή του.
Για κέρδη κάτω των 200 ευρώ ανά δελτίο, μέσω των πρακτορείων.
Θα χορηγούνται βεβαιώσεις κέρδους μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους και μόνο  εφόσον ο παίκτης έχει πληρωθεί επώνυμα μέσω τραπέζης. Για μικτά κέρδη κάτω των 200 ευρώ ανά δελτίο δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους.
Ποια θα είναι τα πρόστιμα

Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου από 10.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από 50.000 μέχρι 2.000.000 ευρώ.
Πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου, που είναι υπεύθυνοι για την τέλεση των παραβάσεων ή που άσκησαν ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού από  5.000 μέχρι 50.000 ευρώ και σε   περίπτωση υποτροπής από  10.000 μέχρι εκατό χιλιάδες  100.000  ευρώ.
Απομάκρυνση των παραπάνω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή  αόριστο χρόνο, και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης.
Απαγόρευση της άσκησης  ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, είτε οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή είτε αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου.
Ο κανονισμός συντάχθηκε με βάση τις κείμενες διατάξεις, το περιεχόμενο των οδηγιών της Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Από τη συγκριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι αποτελεί έναν από τους αυστηρότερους κανονισμούς μεταξύ των κρατών-μελών της  Ε.Ε.

 

iefimerida.gr