Τα κόμματα θα μοιραστούν 2,5 εκατ. ευρώ (πίνακες)

2015-01-14 19:53

Την χρηματοδότηση των κομμάτων για τις εθνικές εκλογές υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών.

Συνολικά θα μοιραστούν 2.421.000 εκ. ευρώ. Τυχερά είναι τα κόμματα εκείνα που εκπροσωπούνται τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στο ευρωκοινοβούλιο καθώς θα πάρουν το 60% της κρατικής χρηματοδότησης. Στην Χρυσή Αυγή με απόφαση του κοινοβουλίου έχει ανασταλεί η χρηματοδότηση της. 
«Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλέξει βουλευτές στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, που θα λάβουν το 50% του κατανεμητέου ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.036.000,00 €), το οποίο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (2.018.000,00 €) .» αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

Το Ποτάμι θα λάβει για πρώτη κρατική χρηματοδότηση έστω και το 10% καθώς εκπροσωπείται στο ευρωκοινοβούλιο. «Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, που θα λάβουν το 10% του κατανεμητέου ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.036.000,00 €), το οποίο ανέρχεται σε τετρακόσιες τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (403.600,00 €).


  

Πηγή: real.gr