Τα 7 προγράμματα για 145.500 θέσεις εργασίας αναλυτικά

2014-08-07 10:25

Τα 7 προγράμματα για 145.500 θέσεις εργασίας αναλυτικά

Το Σεπτέμβριο θα τεθούν σε εφαρμογή δυο προγράμματα που αφορούν 50.000 ωφελούμενους από 18 έως 29 ετών. Πρόκειται για τα προγράμματα επιδότησης της κατάρτισης και της απασχόλησης, μέσω ΚΕΚ, με επιδότηση μέσω της «Επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας» - voucher. Στα προγράμματα αυτά δεν εμπλέκεται ο ΟΑΕΔ, αλλά πραγματοποιούνται μέσω του υπουργείου Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. Οι προκηρύξεις γι' αυτά έχουν ήδη δοθεί για διαβούλευση.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά 38.000 άνεργους ηλικίας 25 - 29 ετών. Σε αυτό, μέσω voucher (επιταγή κατάρτισης) θα προσφέρεται τόσο θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας 100 ωρών, όσο και πρακτική εξάσκηση έως 5 μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Αναφέρεται σε 15.000 αποφοίτους AEI - TEI και σε 23.000 νέους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με «αμοιβή» (εκπαιδευτικό επίδομα+ασφάλιση) ύψους 2.530 ευρώ και 2.280 ευρώ, αντίστοιχα. 

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο του πρώτου, αφορά όμως 12.000 νέους ανέργους ηλικίας 18 - 24 ετών. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 43.200.000 ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν 3.000 νέοι άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ και 9.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα υπόλοιπα προγράμματα που θα τεθούν σε εφαρμογή έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας είναι:

*Πρόγραμμα κατάρτισης 16.000 ανέργων άνω των 29 ετών: Το πρόγραμμα θα γίνει μέσω ΟΑΕΔ, θα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που συνολικά θα φτάνει έως τους πέντε μήνες. Το κόστος του θα ανέλθει στα 112.000.000 ευρώ.

*Λειτουργία περιφερειακών μηχανισμών υποστήριξης μέσω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ). Το πρόγραμμα στόχο έχει να απασχολήσει 6.500 ανέργους, σε θέσεις εργασίας που αφορούν την κοινωνική οικονομία και θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

*Πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης για 50.000 ανέργους: Αφορά πεντάμηνη εργασία σε δημόσιους φορείς και ξεκινάει επίσης τον Σεπτέμβριο.

*Ειδικό πρόγραμμα για 15.000 ανέργους που θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε τομείς που αποτελούν την αιχμή της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, η αγροτική παραγωγή και η πληροφορική. Το πρόγραμμα δεν αναμένεται να είναι έτοιμο νωρίτερα από τον Νοέμβριο και δεν αποκλείεται τελικά να υλοποιηθεί εντός του 2015.

*Πρόγραμμα (youth guarantee) για 8.000 ανέργους ηλικίας έως 24 ετών. Η έναρξή του προσδιορίζεται για τον Δεκέμβριο ή το πιθανότερο, τον Ιανουάριο του 2015.
Να σημειωθεί ότι ήδη από τον ΟΑΕΔ τρέχουν τρία προγράμματα.

Συγκεκριμένα, έως τις 21 Αυγούστου ισχύει η συμπληρωματική πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για επιδότηση 900 νέων ανέργων που επιθυμούν να κάνουν τη δική τους επιχείρηση με έμφαση στην καινοτομία. Στα 10.000 ευρώ η επιδότηση. Πρόκειται για συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς το πρόγραμμα τρέχει από τις αρχές του 2014 και αφορά την ενίσχυση συνολικά 2.000 νέων.

Επίσης, τρέχει η επιδότηση της απασχόλησης 10.000 ανέργων σε Τοπικές Δράσεις (ΤΟΠΣΑ–ΤΟΠΕΚΟ) καθώς και η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων των οποίων λόγω της θέσης τους επηρεάζεται η λειτουργία από τα έργα κατασκευής του μετρό στη Θεσσαλονίκη. «Κάνουμε τα πάντα για να επισπεύσουμε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, αλλά βοηθούμε και ιδιαίτερα εκείνους τους ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες. 

Επισπεύδουμε την ανάπτυξη συνολικά, αλλά βοηθούμε και τους ανθρώπους να κερδίσουν το στοίχημα της ανάπτυξης. Ώστε από τα πρώτα βήματα, να ωφεληθούν όσο γίνεται περισσότεροι», ανέφερε ο κ. Σαμαράς.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης επισήμανε ότι «Το 20% των νέων που προσλαμβάνονται με προγράμματα επιδοτούμενα παραμένουν στις θέσεις εργασίας και μετά τη λήξη τους».

Τα πρόγραμμα

1. Το πρώτο πρόγραμμα «επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών», για το οποίο οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (www.voucher.gov.gr) από σήμερα, αφορά 30.000 ανέργους και την απόκτηση κατόπιν θεωρητικής κατάρτισης, εργασιακής εμπειρίας για έξι μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Από τους 30.000 οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που θα λάβουν 2.550 ευρώ (μεικτά) και οι 18.000 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με «αμοιβή» 2.280 ευρώ. Αντίστοιχο πρόγραμμα θα προκηρυχθεί μέσα στον Σεπτέμβριο για 8.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-29 ετών και θα επικεντρωθεί στον τουριστικό κλάδο, παρέχοντας θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση μέσω της «επιταγής εισόδου» («voucher»).

2. Το δεύτερο πρόγραμμα που προκηρύσσεται εντός του Αυγούστου αφορά 12.000 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και προβλέπει «επιταγή εισόδου» σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Οι 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι οποίοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.410 ευρώ (μεικτά) και 9.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.240 ευρώ.

3. Το τρίτο πρόγραμμα θα «ανοίξει» σε ανέργους ηλικίας άνω των 29 ετών, χαμηλών τυπικών προσόντων, 16.000 θέσεις κατάρτισης και εγγυημένης -για το 25% από αυτούς- απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για διάστημα δύο μηνών.

4. Το τέταρτο πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση 6.500 ανέργων για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο.

5. Το πέμπτο πρόγραμμα θα προσφέρει πεντάμηνη επιδοτούμενη απασχόληση σε 50.000 άνεργους κυρίως από οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο που θα τοποθετηθούν για «κοινωφελή εργασία» σε δήμους, περιφέρειες, δημόσιες υπηρεσίες.

6. Το έκτο πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση «εγγύηση για τη νεολαία» και θα προβλέπει την κατάρτιση και απασχόληση 8.000 νέων ηλικίας 18-24 ετών.

7. Το έβδομο πρόγραμμα, επίσης ενταγμένο στη δράση «εγγύηση για τη νεολαία», θα ανοίξει θέσεις κατάρτισης και απασχόλησης για 15.000 νέους ηλικίας έως 24 ετών.

Real.gr