Την ματαίωση της κατασκευής των στεγάστρων.. Καλατράβα στην Πλατεία Λαού αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμίας

2014-06-20 14:46

κατάλογος

Με κυριότερα θέματα  την ανάκληση της απόφασης για κατασκευή των στεγάστρων… Καλατράβα στην πλατεία Λαού μετά το θόρυβο που προκλήθηκε και τιςκατανομές πιστώσεων ΣΑΤΑ στα σχολείασυγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμίας λίγο πριν παραδώσει την Διοίκηση στη νέα Δημοτική Αρχή.

                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 24η του μηνός Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α” 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα 2ο: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Θέμα 3ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 236/2013 Α.Ο.Ε.

Θέμα 4ο: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ-

Θέμα 5ο: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα 6ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα 7ο: ΑΠΕΥΘEIΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ

Κοινοποίηση
κ. Δήμαρχο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ