Τι αλλάζει στην ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα

2014-10-24 17:35

Τι αλλάζει στην ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Γκίκας Χαρδούβελης προανήγγειλε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ο υπουργός Οικονομικών δεσμεύθηκε στη Βουλή ότι στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις μπορούν να μπουν και οι φορολογικές οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου.

«Οι φορολογικές οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου μπορούν να μπουν και αυτές σε ρύθμιση», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης

Αναλυτικά, στη νέα ρύθμιση μπορεί να έχουν μεγαλύτερο αριθμό δόσεων μέχρι και 100, με πολύ μικρότερο επιτόκιο αναδρομικά και ολική ή μερική απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Αν παραμείνουν στην υφιστάμενη ρύθμιση, εκτός των παραπάνω ευεργετημάτων, τυγχάνουν περαιτέρω μείωσης των προσαυξήσεων κατά 20%. «Συνεπώς, δεν δημιουργούμε δύο ταχύτητες φορολογουμένων ως προς το πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών τους, ενώ επιβραβεύουμε όσους στο παρελθόν επέλεξαν να ενταχθούν σε ρύθμιση», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Η νέα προτεινόμενη ρύθμιση αφορά όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη φορολογική διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ. Προϋποθέσεις, για να παραμείνει κάποιος στη ρύθμιση, είναι η υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων, καθώς και η πληρωμή των φορολογικών του υποχρεώσεων, καθόλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Το επιτόκιο είναι ευνοϊκό (4,56%), ετησίως, είπε, επίσης και επισήμανε ότι «προβλέπονται απαλλαγές από προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το 100% αυτών. Σε όσους ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση χορηγείται φορολογική ενημερότητα και επέρχεται αναστολή της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι, «προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός φορολογουμένων, δεν τίθενται εισοδηματικές περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. Επίσης, οι φορολογικές οφειλές, μετά την 1η Οκτωβρίου, μπορεί να μπουν και αυτές σε ρύθμιση. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης θα καθοριστούν σύντομα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

Κατά αντίστοιχο τρόπο ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ΦΚΑ.

Συμμόρφωση των μεγαλοοφειλετών

«Με τις παραπάνω ρυθμίσεις διευκολύνουμε την πλειονότητα των πολιτών. Σε ό,τι αφορά, όμως, τους μεγάλους οφειλέτες, αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης η ενίσχυση των μέτρων συμμόρφωσης», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Μεταξύ άλλων, για τους μεγάλους οφειλέτες το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε:

1. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής μονάδας είσπραξης, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της στελέχωσής της σε 85 τουλάχιστον άτομα.

2. Πλήρη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, ΚΕΑΟ.

3. Βελτίωση της παρακολούθησης των χρεών των μεγάλων οφειλετών, μέσω μεγαλύτερης συνδρομής από το ΚΕΦΟΜΕΠ, με την ενσωμάτωση σε ένα κεντρικό σύστημα όλων των απαραίτητων πληροφοριών από τις τοπικές εφορίες, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και τα πιστωτικά ιδρύματα, τηρώντας ασφαλώς τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

4. Επιτάχυνση της διαδικασίας διαγραφής ανεπίδεκτων οφειλών.

5. Άρση των στρεβλώσεων του πλαισίου των πλειστηριασμών με βάση νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να κατατεθεί.

6. Στελέχωση της υπηρεσίας ερευνών και διασφάλισης δημοσίων εσόδων, με εξειδικευμένο προσωπικό.

7. Μέριμνα για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχων και είσπραξης εσόδων.

8. Εφαρμογή του νέου συστήματος επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

9. Εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας στη ΓΓΔΕ, ώστε το προσωπικό να αμείβεται ανάλογα με τα προσόντα και τις επιδόσεις του.