Τμηματική διακοπή κυκλοφορίας στο κέντρο της Λαμίας λόγω εργασιών

2014-06-17 16:47

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων - Δόμησης – Δικτύων & Ενέργειας (Τμήμα Οδοποιίας & Εγγειοβελτιωτικών Έργων) του Δήμου Λαμιέων σας ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο της εργολαβίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών και ασφαλτόστρωσης σε τμήματα της πλατείας Πάρκου και της οδού Διάκου στο ύψος της πλατείας Διάκου.

Για την υλοποίηση των εργασιών του έργου απαιτείταιτμηματικά η διακοπή της κυκλοφορίας περιμετρικά της πλατείας Πάρκου και της πλατείας Διάκουτην Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των δημοτών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών.