Το ΔΝΤ «φωτογραφίζει» το νέο ασφαλιστικό

2014-06-06 08:11

Το ΔΝΤ «φωτογραφίζει» το νέο ασφαλιστικό

Στην έκθεση του ΔΝΤ που προαναγγέλθηκε για σήμερα, αλλά τελικά μεταφέρθηκε για την επόμενη εβδομάδα, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις αλλαγές που ζητείται να γίνουν στο ασφαλιστικό.
Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ, έχουν ζητήσει «από την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι αναλογιστικά ισορροπημένο για τις επόμενες δεκαετίες». Επίσης, ότι οι υπάρχουσες δαπάνες για συντάξεις «είναι συμβατές τόσο με τους βραχυπρόθεσμους, όσο και με τους μακροπρόθεσμους στόχους, σε συνδυασμό πάντα με τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και τη συμμετοχή του κράτους στο συνταξιοδοτικό σύστημα». 

Αναμένεται σύνδεση ασφαλιστικών εισφορών και επιδομάτων, για να εξασφαλιστεί η ανάλογη δικαιοσύνη στην απονομή τους. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται έως το τέλος Ιουνίου το υπουργείο Εργασίας να έχει ετοιμάσει σχέδιο ολοκληρωμένων προτάσεων. 

Σε αυτές θα πρέπει να φαίνεται η προσαρμογή των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και η εναρμόνιση των εισφορών με τις παροχές, γεγονός που «κρύβει» νέες περικοπές στις συντάξεις. Η σχετική αναλογιστική μελέτη για το σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2014. Οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να νομοθετηθούν τον Νοέμβριο του 2014 για να ισχύσουν την 1η Ιανουαρίου 2015.