Το 60% των επαγγελματιών αδυνατεί να πληρώνει μηνιαίως εισφορές στον ΟΑΕΕ

2014-06-20 08:11

Από διέξοδο σε αδιέξοδο οδηγούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω των... οφειλών στον ΟΑΕΕ, αλλά και αδυναμία να πληρώνουν πλέον μηνιαίως τις εισφορές προς τον ασφαλιστικό οργανισμό, όπως διαβάζουμε στο asfalisinet.gr.
Στο θέμα αναφέρεται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας τονίζοντας τα εξής:

Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην καταβολή των δόσεων που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με κατάσχεση και δήμευση της περιουσίας τους από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Το ΒΕΑ επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η υφιστάμενη ρύθμιση οφειλών πριν βάλουν λουκέτο και όσες επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να μείνουν εν λειτουργία καθώς, αυτήν τη στιγμή, μόλις το 40% των ελευθέρων επαγγελματιών μπορούν να καταβάλουν μηνιαίως τις εισφορές τους, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν και ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι αδύνατον ο οφειλέτης να καταβάλει ταυτόχρονα τις τρέχουσες και τη δόση των ληξιπρόθεσμων.

Προς την κατεύθυνση αυτήν το ΒΕΑ προτείνει:

Κεφαλαιοποίηση (πάγωμα) των παλαιών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα αποπληρωμής μετά το 2014. Με την κεφαλαιοποίηση θα παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, τουλάχιστον για την περίοδο 2013-2014, να πληρώνει μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειας τους.
Να μην αποκλειστούν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις και μάλιστα ήταν συνεπείς.

Να καθιερωθούν μικρές σε ύψος δόσεις και να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των χρεών από μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.
«Η νέα ρύθμιση θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και να ανταποκρίνεται στη οικονομική δυνατότητα του επαγγελματοβιοτέχνη σήμερα. Στόχος της πολιτείας θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση της αποπληρωμής, έτσι ώστε να μην χαθούν τελικά έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και φαλκιδευτεί η βιωσιμότητά τους, η αποφυγή νέων λουκέτων λόγω έλλειψης ρευστότητας, αλλά και να μη δημιουργηθεί μια τεράστια δεξαμενή εκατοντάδων ανασφάλιστων ελευθέρων επαγγελματιών τα επόμενα χρόνια» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης.

tro-ma-ktiko.blogspot.gr