Τροποποίηση δελτίων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού

2014-06-04 23:48

Όσοι αγρότες θέλουν να τροποποιήσουν Δελτία Αγροτικού Εξηλεκτρισμού που αφορούν γεωτρήσεις – υδροληψίες με Άδειες Χρήσης Νερού σε ισχύ, πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Νο1

 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ)

 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

 Α ) ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ: Άδεια χρήσης νερού ( φωτ/φο). Τοπογραφικά αγροτεμαχίων (απλά). Παλιό Δελτίο Νο 1 ( από αρχείο ΔΕΗ). Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ. Φωτ/φο ταυτότητας. 

Β ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΤΟΕΒ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ): Βεβαίωση από ΤΟΕΒ – Δήμους ( ιδιοκτήτες / ενοικιαστές-έκταση-αριθμοί τεμαχίων- θέση – είδος καλλ/γιας- ποσότητα ετήσιας χρήσης νερού). Τοπογραφικά αγροτεμαχίων (απλά) Παλιό Δελτίο Νο 1 ( από αρχείο ΔΕΗ) Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ Φωτ/φο ταυτότητας. Σύσταση Ομάδας (όταν η χρήση είναι ομαδική). Τίτλο ιδιοκτησίας για το αγροτεμάχιο που βρίσκεται η παροχή. 

Γ ) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ . ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν1. 

 

 

dikaiologitika.gr