Φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων για μια θέση στο Δημόσιο

2014-07-22 10:47

Είχαν στήσει "βιομηχανία" παραγωγής πλαστών απολυτηρίων ώστε να εξασφαλίζουν σε ενδιαφερόμενους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον διορισμό

Φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων λυκείων αποκάλυψε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων που πραγματοποίησε για πλαστά δικαιολογητικά στους ατομικούς φακέλους των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους, το ποσοστό των πλαστών δικαιολογητικών σε δήμους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου σε ένα δείγμα 5.000 υπαλλήλων αγγίζει το 7% (316 πλαστά), εκ των οποίων πάνω από το 70% (266 περιπτώσεις) αφορούν πλαστά απολυτήρια λυκείου.

Τα πλαστά απολυτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις για τον διορισμό των υπαλλήλων αλλά και για προαγωγές δηλώνουν ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είτε δεν έχουν φοιτήσει σε λύκειο ή έχουν αλλάξει την τελική βαθμολογία προκειμένου να ενταχθούν στα κριτήρια διορισμού.

Συγκεκριμένα έχουν αποκαλυφθεί 110 πλαστά δικαιολογητικά στους φακέλους περίπου 1.000 εργαζομένων στον ΟΣΥ εκ των οποίων τα 80 αφορούσαν πλαστά απολυτήρια λυκείου.

Αντίστοιχα, από τους 3.530 πρώην υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας απομακρύνθηκαν 156 εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει πλαστά δικαιολογητικά για τον διορισμό τους, εκ των οποίων οι 74 με πλαστά απολυτήρια λυκείου.

Τέλος σε πρόσφατο έλεγχο που ολοκληρώθηκε σε δήμο της Αττικής από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, από τους 507 εργαζόμενους που απασχολούνται στις δημοτικές υπηρεσίες ανακαλύφθηκαν 52 περιπτώσεις με πλαστά δικαιολογητικά, δηλαδή το 10% των απασχολούμενων, εκ των οποίων οι περισσότεροι με πλαστά απολυτήρια λυκείου.

Μετά τον έλεγχο της πλαστότητας των εγγράφων ασκούνται πειθαρχικές και ποινικές διώξεις κατά των εργαζομένων οι οποίοι απομακρύνονται από την εργασία τους αν διαπιστωθεί ότι αξιοποίησαν τα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο αριθμός των απολύσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών μπορεί να ξεπεράσει τις 2.500 και να συνυπολογιστούν στις 6.500 απολύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους από το Δημόσιο όπως προβλέπει το Μνημόνιο.

Πηγή: Έθνος