Χαμηλοσυνταξιούχος στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή 23,4 εκατ. ευρώ Στη λίστα του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται ακόμη γιατροί, δικηγόροι, τραγουδιστής και αστρολόγος

2014-07-03 14:34

Χαμηλοσυνταξιούχος στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή 23,4 εκατ. ευρώ

Στη λίστα του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται ακόμη γιατροί, δικηγόροι, τραγουδιστής και αστρολόγος

Έρευνες και ελέγχους διενήργησε τον Ιούνιο το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε εκτέλεση του προγραμματισμού του, με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό των φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, στην οποία αναφέρονται μόνο οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις, εντοπίστηκαν:

1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε:

- Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από ΦΠΑ ύψους 18.100.000 ευρώ.

- 11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι, υπηρεσίας τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.

- Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ.

Πρόκειται για έναν γιατρό, ένα ζωγράφο, ένα δικηγόρο, δύο μέλη εταιρειών, ένα ναυτικό πράκτορα, δύο συνταξιούχους, και έναν εμπορικό αντιπρόσωπο.

2. Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Κρήτης διαπίστωσε ότι:

- Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.

- Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ.

3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:

- Πέντε επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.

4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι:

- Δύο γιατροί και ένας πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.

- Μαρίνα στάθμευσης Θ/Γ σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.

5. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου διαπίστωσε ότι:

- Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.

- Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.

- 66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι κλπ) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ.

6. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων νήσων διαπίστωσε ότι:

- Επιχείρηση στους Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

7. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, διαπίστωσε ότι:

- Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.

- Γιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.

8. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:

Έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ.

9. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλόγισε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.

10. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας διαπίστωσε ότι:

- Πέντε αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α.

- Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 262.063 ευρώ με τη μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων.

- Βιομηχανία έλαβε 12 εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.

11. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διαπίστωσε:

- Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.

- Συνταξιούχος πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.

- Στα πλαίσια έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών.

- Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.

- Έξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 3.441.083 ευρώ.

- Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 596.202 ευρώ.

12. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε:

- Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες , δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.

- Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.

- Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και ακατάλληλων ποτών, καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών προϊόντων πρόστιμο ύψους 107.284 ευρώ.

13. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσε ότι ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ. Επίσης, στην περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε αποθήκη με 1.517 φιάλες βότκα, αγνώστου ποιότητας και προέλευσης. Συνετάγη μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
 
 
 
 
newsbeast.gr