Χωρίς φορολογικά πιστοποιητικά έως και αύριο

2014-06-09 09:26

Χωρίς φορολογικά πιστοποιητικά έως και αύριο

Η παραίτηση Θεοχάρη πίσω από την αναστολή

Εμπλοκή παρουσιάστηκε στην έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από την Εφορία μέχρι αύριο, μετά την παραίτηση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη και μέχρι την αντικατάστασή του. 

Οι φορολογούμενοι δεν θα μπορούν να χορηγούνται ορισμένα πιστοποιητικά μέσω του συστήματος TAXISnet καθώς αυτά χρειάζονται την ηλεκτρονική υπογραφή του γενικού γραμματέα, η θέση του οποίου έχει μείνει κενή. 

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, «αναστέλλεται έως την Τρίτη η χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. και των Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας καθώς και των αντιγράφων εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010-2013 και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. ετών 2012-2014».

Επιπλέον, «για τις δηλώσεις Φ.Ε.Φ.Π. οικ. έτους 2014 που συνεχίζουν να υποβάλλονται κανονικά, αναστέλλεται η έκδοση Διοικητικής Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου επίσης έως την Τρίτη, 10/6. Το ίδιο ισχύει για τις εκκρεμείς πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού ηλεκτρονικών τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. ετών 2011, 2012 & 2013».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των δηλώσεων που θα βρίσκονται εξ αυτού του λόγου σε εκκρεμότητα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οπότε θα επαναλειτουργήσουν και οι υπηρεσίες χορήγησης πιστοποιητικών».
 
 
 
newsbeast.gr