12 προσλήψεις στον Δήμο Μακρακώμης - Μέχρι την Δευτέρα 1 Ιουνίου η κατάθεση δικαιολογητικών

2020-05-28 23:10

Ανακοίνωση γιά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερες (4) μήνες δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Δήμο Μακρακώμης

Ειδικότερα, ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερες μήνες (4) μήνες ως εξής:

1. Ένα (1) Δ.Ε. χειριστών μηχανημάτων έργων (Γκρέιντερ) για 4 μήνες.
2. Δύο (2) Δ.Ε. οδηγών υπηρεσίας καθαριότητας για 4 μήνες.
3. Εννέα (9) Υ.Ε. γενικών καθηκόντων για 4 μήνες.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την Δευτέρα 1 Ιουνίου στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου 

Αναλυτικά στοιχεία εδώ