13.500.000 ευρώ η κρατική χρηματοδότηση στα κόμματα γιά το 2020

2020-03-25 22:58

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 1024/24.03.2020) η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων έτους 2020. Σύμφωνα με την απόφαση, η κατανομή του διατιθέμενου πoσού για την τακτική κρατική χρηματοδότηση ύψους 11.250.000,00€ και την κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς ύψους 2.250.000,00€ στα δικαιούχα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων ως εξής:

1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4.229.819,42 και 845.963,89

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 3.414.412,36 και 682.882,48

3. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.), Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (Ε.Δ.Ε.Μ.) 1.121.112,58 και 224.222,52

4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 847.320,35 και 169.464,06

5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 690.791,15 και 138.158,23

6. ΜέΡΑ25 571.544,14 και 114.308,82

7. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 234.375,00 και 46.875,00

8. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 70.312,50 και 14.062,50

9. ΠΟΤΑΜΙ 70.312,50 και 14.062,50

ΣΥΝΟΛΑ 11.250.000,00+2.250.000,00= 13.500.000 ευρώ