4.750 ευρώ μηνιαία είναι ο μισθός των προέδρων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών

2014-09-24 14:07

Ποιος είναι ο μισθός των προέδρων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών

ιαβιβάστηκαν στη Βουλή από όλους τους εποπτεύοντες υπουργούς τα στοιχεία που αφορούν στις αμοιβές των προέδρων, αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

Συμπερασματικά, και όπως προκύπτει και από την ειδικότερη έγγραφη απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, οι αμοιβές όλων των παραπάνω, υπέστησαν τις μειώσεις που επήλθαν με τους νόμους του 2010 και του 2012, ενώ από 1.1.2013 έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του ν. 4093/2012 σύμφωνα με τις οποίες, το ανώτατο όριο αποδοχών γενικού γραμματέα Υπουργείου διαμορφώθηκε στα 4.750 ευρώ μηνιαία και για τους προέδρους, αντιπροέδρους και μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, οι αμοιβές δεν μπορεί να ξεπερνούν το όριο αυτό.

Ενημέρωση για το θέμα είχε ζητήσει ο ανεξάρτητος, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος.

iefimerida.gr