Αγωνιστές απ'την Παλαιοβράχα στην Επανάσταση τού 1821

2021-03-24 21:44

 

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους

 

Αγωνιστές απ'την Παλαιοβράχα στην Επανάσταση τού 1821

 

Αγραφιώτης Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ.32

Αθανασίου Ανδρίτζος, αξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 5.657. Αίτηση 18 Νοεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822 και Καλλιακούδας. Είχε υπό τις οδηγίες του 25

περίπου στρατιώτες. Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 134 και Φ. 276, Κ. 35

Αθανασίου Ιωάννης του Ανδρίτσου, υπαξιωματικός.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και

Ν. Κοντογιάννη Ιανουάριου 1844. Ετών 40. Υπηρέτησε υπό τους ίδιους και τον

Καραίσκάκη.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές. Αετού, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, πο-

λιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά. Ελαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ. 32

Αναγνώστου Αντώνης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Αναστασίου Ιωάννης, στρατιώτης. Αίτηση 14 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 9 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού. Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 206, Φ. 134 και Φ. 286, Κ. 32

Αναστασίου Κων/νος, υπαξιωματικός γ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.664

Αίτηση ανταμοιβής του γιου του Ευαγγέλου 8 Ιουνίου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και

Ν. Κοντογιάννη 18 Νοεμβρίου 1844. Υπηρέτησε υπό τους Μ. Κοντογιάννη, Γ.

Βαλτινό και Καραίσκάκη κι έλαβε μέρος στις μάχες:

Νεοκάστρου, Λιδωρικιού, Μεσολογγιού απέξω, Καροπούλων, Πετροχωριου, Καρ-

πενησιού, Ρίβιου, Καρβασαρά, Δόμβραινας, Διστόμου, Φοντάνας. Αράχωβας και

Αθήνας. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48 και Φ.252

Αναστασίου Λάμπος, αξιωματικός. Αίτηση ανταμοιβής 21 Απριλίου 1865.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8 Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, Νεοκάστρου, Κρεμμυδιού, Καρβασαρά,

Ρίβιου, Ρίγανης και Πετροχωριού, υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς- Μεσολογγιού

απέξω, υπό τον Ευ. Κοντογιάννη και γενικό αρχηνό τον Καραίσκάκη- Τροιζονιών και

Αθήνας, υπό τον Ν. Κοντογιάννη.Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 288, Κ. 61 και Φ. 284, Κ. 48

Αναστασίου ή Αναστασόπουλος Λάμπρος, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 2.238

Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 16 Νοεμβρίου

1841.Μάχες: Υπάτης. Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Νεοκάστρου καιΜεσολογγιού απέξω.

Φ. 134 και Φ 174, Κ. 7

Αποστόλου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Αποστόλου Κώστας, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Αποστόλου Παναγιώταρος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Αρβανίτης Αθανάσιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Αρβανίτης Τάσιος, στρατιώτης. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Γεωργίου Αντώνης, στρατιώτης. Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και

Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Καλλιακούδας, υπό τον Ν. Μ. Κοντογιάννη· Κρεμμυδιού, υπό τον Μ.

Κοντογιάννη· Μεσολογγιού μέσα, όπου τραυματίστηκε, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη·

Αράχωβας, υπό τον Ν. Κ. Κοντογιάννη.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Γεωργίου ή Γεωργόπουλος Δημήτριος, υπαξιωματικός.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. κσι Ν.

Κοντογιάννη Ιανουάριου 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας κ.ά.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ. 32

Γεωργίου ή Γεωργόπουλος Κώστας, στρατ. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 272, Κ. 26

Γεωργόπουλος Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Γκίκα Κώστας του I., υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Δασκαλόπουλος Αποστολής, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.638

Αίτηση ανταμοιβής 9 Νοεμβρίου 1846. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια

ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών του 1821 και κατά του Δράμαλη το

1822, Καλλιακούδας, Νεοκάστρου, Κρεμμυδιού, Καρβασαρά και μέσα στο

Μεσολόγγι (υπό τους Σπ. και Ν. Κοντογιάννη).

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32 και Φ. 252

Δασκαλόπουλος Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28

Ιανουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Άμπλιανης και Μεσολογγιού απέξω.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ.32

Δάσκαλος Ιωάννης,υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Δημητρίου Βαγγέλης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο, Φ. 272, Κ. 26

Δημητρίου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Δημητρίου Νικόλαος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Ευσταθίου ή Τζατζαμπράτζας Γεώργιος, αξιωματικός.

Αίτηση 1 Φεβρουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 15 Ιανουάριου

1844. Ετών 50.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών και κατά του Ομέρ Βρυώνη,

Καλλιακούδας, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά.

Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 286, Κ. 32 και Φ. 288, Κ. 61

Ζητουνιάτου Ανδρέας του Αρ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 282, Κ. 38

Ζητουνιάτου Ευστάθιος του Αρ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 282, Κ.38

Ζώρης Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Θεοδωρή Αλέξης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Ιωάννου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ.26

Ιωάννου Αναστάσιος, υπαξιωματικός. Αίτηση 14 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευαγγ. Κοντογιάννη 9 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογ-

γιού. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 286, Κ. 32

Καραγιαννόπουλος Δημήτριος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Καραθανάσης Κώστας, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28

Ιανουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 39.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης,

Κρεμμυδιού, Μεσολογγιού απέξω και Αθήνας.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 272, Κ. 26

Καρέλης Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Καρέλης Νικόλαος του Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Κατζανός Γεώργιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Κατζανός Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Κολοβόπουλος Γιαννάκης, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28

Ιανουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, εξόδου του Μεσολογ-

γιού και Αθήνας. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ. 32

Κοντοκώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Κραββαρίτης ή Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, υπαξ. γ τάξ. Α.Π.Μ.Υ. 8.081

Αίτηση ανταμοιβής 24 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Ευ. και Ν. Κοντογιάννη 9 Οκτω-

βρίου 1859. Γεννήθηκε το έτος 1806 και είχε ανάδοχο τον Ξάνθο Λάμπου. Πολέ-

μησε τους εχθρούς από την αρχή ως το τέλος της Επαναστάσεως και παραβρέθηκε

σε όλες τις μάχες της επαρχίας Νέων Πατρών. Πολέμησε και σε άλλα μέρη.

Κωνσταντίνου Γούλας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Λαμπόπουλος Ευθύμιος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Λάμπου Γεώργιος. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 15 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού

και Αθήνας. Φ. 252

Λάμπρου ή Λαμπρόπουλος Γεώργιος, αξιωματικός.

Αίτηση 4 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερο-

μηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 134 και Φ. 288, Κ. 61

Μαραθιώτης Βασίλης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Μαργαρίτης Γεώργιος, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 2.216

Αίτηση ανταμοιβής 8 Ιουνίου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Δυοβουνιώτη, Ν. Πανουργία,

Ευ. Κοντογιάννη κ.ά. 10 Μαρτίου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Βασιλικών, Αγ. Βλασίου, Καλλιακοΰδας, Καρπενησιού,

όπου σκοτώθηκε ο αυτάδελφός του- Μεσολογγιού υπό τον ΓρηγόρηΛιαπατάκαιΜ.

Κοντογιάννη, όπου, κατά την έξοδο, τραυματίστηκε στο δεξιό πόδι Τροιζονιών και

Αθήνας.

Μπαλέσας Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Μπαρτζώκας ή Μπαρτζικόπουλος Γεώργιος, στρατιώτης.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού, Γιαννιτσούς, Αγάθωνα, Καλλια-

κούδας, Αμπλιανης και Αθήνας.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252, Κ. 26 και Φ. 286, Κ. 32

Μυλωνάς Ιωάννης, στρατιώτης. Α.Π.Μ.Σ. 8.063. Έλαβε σιδηρ. αρ. Φ. 272, Κ. 26

Μωραίτης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Νικολάου ή Νικολόπουλος Γεώργιος, αξιωματικός.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 46. Υπηρέτησε υπό τους ίδιους, τον

Καραϊσκάκη κι άλλους οπλαρχηγούς.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη και των ντόπιων Οθωμανών, Αετού,

Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού και Αθήνας.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 252 και Φ. 288, Κ. 61

Νικολάου ή Νικολόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. καιΝ.

Κοντογιάννη 18 Νοεμβρίου 1844. Ετών 43.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσο-

λογγιού και Αθήνας. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και 272, Κ. 26

Ντρούκας Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286,Κ. 32

Πανάγου Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Παπαγεωργίου Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Παπαδημητρίου ή Παπαδήμου Αναγνώστης, αξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 7.690

Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 289, Κ. 59

Παπαδημόπουλος Κοντοσπύρος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 272, Κ. 26

Παπαλώη (;) Γεώργιος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Παπατριανταφύλλου Γρηγόρης, αξιωματικός. Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 13 Νοεμβρίου 1841.

Μάχες: Γραβιάς, Κρεμμυδιού, Μεσολογγιού απέξω κ.ά.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 134 και Φ. 289, Κ. 59

Πλατανιάς Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Πολίτης Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Ράφτης Δημήτριος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28

Ιανουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 48

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη και των ντόπιων Οθωμανών, Αετού, Καγκε-

λιών, Γιαννιτσούς, Αγάθωνα, Καλλιακούδας, Άμπλιανης, εξόδου του Μεσολογ-

γιού, όπου σκοτώθηκε ο αδελφός του, και Αθήνας.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ.32

Ράφτης Ιωάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Ρίξου Αναστάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Σαλούρος Ιωάννης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ.26

Σαλούρου Βασίλειος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Σαλωνίτης Ηλίας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Σιάμπαλης Αθανάσιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Σιάμπαλης Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Σουλιώτης Σπύρος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ.42

Σπανός Αθανάσιος, στρατιώτης. Κατάσταση μισθοδοσίας στρατιωτών του 50άρχη

Μαργαρίτη Ιωάννη, από τη Γιαννιτσού. Π. Βασιλείου, σ. 30.

Σταμάτης Αθανάσιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Σταμάτης Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Τζάμης Κώστας, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουαοίου 1844. Ετών 47.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, εξόδου του Μεσολογ-

γιού και Αθήνας.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ. 32

Τζατζαμπράτζας Ιωάννης του Γεωργίου, στρατ. ’ Ελαβε σιδηρ. αρ. Φ. 286, Κ. 32

Τζεργάς Νικόλαος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Τζιλιμάγκος Γεώργιος, υπαξιωματικός. Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Καλλιακούδας, Μεσολογγιού και Αράχωβας, υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς

Προφήτη Ηλία, υπό τον Γ. Δράκο.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 286, Κ. 32

Τζιλιμάγκος Δημήτριος,υπαξιωματικός. Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιη-

τικό Μ. και Ευ.Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Καλλιακούδας, Μεσολογγιού, Αράχωβας, υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς

Προφήτη Ηλία, υπό τον Γ. Δράκο. Ελαβε χάλκ. αριστ.Φ. 134 και Φ. 282, Κ. 42

Τζιφτζής Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τζιφτζής Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τζιφτής Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τρανταφύλλου Γεώργιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τριανταφύλλου ή Παπατριανταφύλλου Γρηγόρης, υπαξιωματικός.

Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερο-

μηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας και Κρεμμυδιού, υπό τον Μ. Κοντο-

γιάννη· Μεσολογγιού απέξω, υπό τον Ευαγγ. Κοντογιάννη· Αράχωβας, υπό τον

Πανουργιά. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 134 και Φ. 282, Κ. 42

Τριανταφύλλου Ευθύμιος του Ν.,στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 286, Κ. 32

Τριανταφύλλου Μήτζος, υπαξιωματικός γ' τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.978

Αίτηση ανταμοιβής 24 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 2 Απρι-

λίου 1845.

Μάχες: Υπάτης, Διποτάμων, Σέλιανης, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Γραβιάς,

Νεοκάστρου, Κρεμμυδιού, Λιδωρικιού, Μεσολογγιού απέξω, Πετροχωριού, Καρ-

πενησιού, Καροπούλων, Ρίβιου και Ρίγανης. Μέχρι το 1825 ήταν σημαιοφόρος στο

σώμα του Μ. Κοντογιάννη. Μετά τέθηκε υπό τις οδηγίες του Γ. Βαλτινού.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48 και Φ. 252

Τριανταφύλλου Νικόλαος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς

του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844.

Ετών 47.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου του

Μεσολογγιού και Αθήνας. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 285, Κ. 54

Χανής Αθανάσιος του Ν., υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Χανής Γεώργιος, υπαξιωματικός. Αίτηση 13 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και

Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας και Μεσολογγιοΰ απέξω. Ελαβε

χάλκινο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 282, Κ. 42

Χανής Δημήτριος του Γ., αξιωματικός. Έλαβε αργυρό αριστ. Φ. 289, Κ. 59

Χανής Κώστας του Δ., στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Χαραυγής Δημήτριος, αξιωματικός. ' Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 289, Κ. 59.

Χατζίσκος Γεώργιος του Γρηγορίου, υπαξ. Πρόταση για χάλκινο νομισματόσημο,

Φ. 196, Κ. 16α

Χατζίσκος Γρηγόριος, αξιωματικός. ' Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 282. Κ. 42 καιΦ.

287, Κ. 55

Χατζίσκος Κων/νος του Ν., υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Χατζίσκος Χρηστάκης του Γρηγορίου, αξιωματικός. Πρόταση για αργυρό νομι-

σματόσημο. Φ. 196, Κ. 16α