Αγωνιστές απ'την Σπερχειάδα στην Επανάσταση τού 1821

2021-03-22 22:05

 

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους

 

Αγωνιστές απ'την Σπερχειάδα (Αγά)-Κουφόδεντρα-Γόριανη-Καληγά στην Επανάσταση τού 1821

 

Σπερχειάδα (Αγά)

Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος, στρατιώτης. Αίτηση 4 Δεκεμβρίου 1841. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822. βασιλικών, Καλιακούδας, Μεσολογγίου από

μέσα, Πέτρας κ.ά. 'Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174. Κ.7.

Αναστασίου Γιαννακός, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.286, Κ.32.

Αποστόλου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ.22.

Ασημακόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης. Αίτηση 17 Δεκεμβρίου 1841. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 10 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης. Καρπενησίου και Καλιακούδας. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο.

Φ 134 και Φ. 174, Κ. 7

Βαθιάς ή Βαφιάς Αθανάσιος, υπαξιωμ. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ 277, Κ.17

Βασιλείου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250. Κ. 22

Βασιλείου Αναγνώστης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286. Κ. 32

Βελής Θεοδωρής, στρατιώτης Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και

Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821. Αετού, Καγκελιών, Καλιακούδας. Μεσολογγίου από τους

μέσα κ.ά. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ.7

Βλαχίδης Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250. Κ.22

Γεωργίου Νάσιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 280. Κ.39

Γκουζούμας Δημήτριος του Γεωργίου, υπαξιωματικός. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη, Ιανουαρίου 1844.

Μάχες: Υπάτης, Αετού, Καλιακούδας, Γιαννιτσούς και Άμπλιανης. Έλαβε

χάλκινο αριστείο ως κάτοικος Χαλίλης. Φ 261 και Φ. 280, Κ.39

Δημητρίου Γεώργιος ή Γεωργαντάς, αξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 5.157

Αίτηση 10 Σεπτεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 5 Αυγούστου

1841.' Ηταν αγράμματος και είχε το επάγγελμα του σταυροποιού Υπό τους ίδιους,

έλαβε μέρος στις μάχες:

Υπάτης 1821 (κατά Καρασμάνογλου κ.ά.) και Αετού, κατά Αμπάζ πασά και Τελεχά

Φέξου (Ντελή Χαβέζου)· Βασιλικών της Φοντάνας, κατά Μπαϊράμ πασά

Καλλιακούδας, όπου τραυματίστηκε στο δεξιό χέρι, και Μεσολογγίου-

Μετά το

1827 υπηρέτησε υπό άλλους οπλαρχηγούς ως το τέλος της Επαναστάσεως.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 80, Φ. 134 και Φ. 288. Κ. 61.

Δημητρίου Ευστάθιος του Κίτζου, στρατιώτης. Αίτηση 15 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλιακούδας και Μεσολογγίου, από τους μέσα,

υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς. Φ. 254

Δημητρίου ή Σουλομήτρος Νικόλαος, υπαξιωμ. γ τάξεως. Α.Π.ΜΎ. 5.359.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8 Ιανουαρ. 1844.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλιακούδας, Κρεμμυδιού και Μεσολογγίου. Γεννήθηκε

το έτος 1804.

Ζαγκανάς Δημήτριος του Γεωργίου, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο.

Φ. 286, Κ.32

Καπρίτζας Κων/νος, στρατιώτης, από το Σύντεκνο Βάλτου. Α.Π.Μ.Σ 8.088

Καπρίτζας Νικόλαος του Κων., υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 8.090

Αίτηση 16 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό των Μ και Ευ. Κοντογιάννη. 10

Δεκεμβρίου 1841,

Μάχες. Κρεμμυδιού, υπό τον Καραϊσκάκη' Μεσολογγίου, όπου κατά την ηρωική

έξοδο πιάστηκε αιχμάλωτος, κ.ά. Φ.134

Καπρίτζας Σπύρος του Κων/νου, υπαξιωμ. γ’ τάξεως. Α Π.Μ,Υ. 8.089

Καπρίτζας Χρήστος του Κων/νου, αξιωματικός. Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ.

288. Κ. 61

Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος. Αίτηση 15 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό των

Μ. και Ν Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλιακούδας, Μεσολογγίου από μέσα κ.ά.

Καραγκούνης Αναγνώστης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο Φ. 286, Κ. 32

Καρυώτης Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση 15 Δεκεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό των Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 12 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822. Καλιακούδας και Μεσολογγίου από μέσα.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 134 και Φ, 174. Κ. 7

Κατσαμπέκης Ευαγγέλης, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 250. Κ.22

Κόντης Κων/νος, στρατιώτης. Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ.

και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καρπενησιού. Καλιακούδας.

Καρβασαρά και Μεσολογγίου από μέσα, Έλαβε σιδηρένιο αριστείο φ 174, Κ 7

Κοντογιάννης Γεώργιος του Κων/νου, αξιωματικός β' τάξεως. Α.Ν.Μ.Υ. 2 199

Κοντογιάννης Ιωάννης του Μ., αξιωματικός, Α.Μ.Α. 656. Υπηρέτησε σ’ όλο

τον αγώνα υπό τις οδηγίες του πατέρα του. Έμενε στην Υπάτη.

Κωνσταντίνου Χρήστος, υπαξιωματικός α τάξεως. Α.Π.Μ Υ. 5.227.

Αίτηση για ανταμοιβή 1 Νοεμβρίου 1846. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με

ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Διποτάμων, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας και

Μεσολογγίου, όπου τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Κατά την έξοδο αιχμαλω

τίστηκε κι ελευθερώθηκε το 1828. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 289, Κ.59

Λαμπράκης Αθανάσιος, αξιωματικός. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 277, Κ.37

Μαγκλάρας Γιάννης, στρατιώτης. Α.Π.Μ.Σ. 4.242. Αίτηση δεν υπάρχει. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 29 Ιανουάριου 1844. Ετών 42.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλιακούδας, Κρεμμυδιού και Μεσολογγίου

από μέσα, υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς.

Μάνδρας Νάσιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ.47

Μάντσας Αθανάσιος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Ο Αθαν. Μαντζέφλος από το Γυφτοχώρι, Φ.17, Κ.1, πιθανό να είναι το ίδιο πρό-

σωπο.

Μιλάκις Σπύρος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ.288, Κ.62

Μουστροβίτης Νικόλαος, στρατιώτης. Αίτηση 13 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιη

τικό Μ. και Ευ. Κοντογιάνη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καρπενησίου, Καλιακούδας. Καρβασαρά και

Μεσολογγίου απέξω.

Διέθεσε 200 αιγοπρόβατα για τη συντήρηση του στρατού.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ.7

Μπενίσης Κώστας του Ιω., υπαξιωματικός. Αίτηση 4 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποι-

ητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας, Καρβασαρά και

Μεσολογγίου απέξω. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 282. Κ.42

Μπεχλιβάνης Νάκος του Γεωργίου. Αίτηση κοινή με τον Νικολό Σουλομήτρο 10

Ιανουάριου 1844 Πιστοποιητικό Μ και Ν. Κοντογιάννη Ιανουαρίου 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών. Καλιακούδας. Κρεμμυδιού και

Μεσολογγίου. Φ.243

Μπούγιας Χριστόδουλος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ.22

Μπρόνης Μήτρος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ.284. Κ.48

Νικολάου Παπαθανάσιος, αξιωματικός. ' Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 277, Κ.37.

Πιθανό να ήταν αυτός που κατοικούσε στο Γαρδίκι.

Παλιούρας Αναστάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.272, Κ.26

Πανδρεμένος Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.250, Κ.22

Παπαδημητρίου Παναγιώτης, υπαξιωματικός. Αίτηση 15 Φεβρουάριου 1844. Πι

στοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 2 Φεβρουάριου 1844. Ετών 42. Υπηρέτησε

υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς.

Μάχες; Καλιακούδας, Κρεμμυδιού Μεσολογγίου κ.ά. Φ.266

Παπαιωάνου Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 250. Κ. 20

Παπακωνσταντής Λουκάς. Αίτηση κοινή με τους Γιάννη Μαγκλάρα και Γκου

ζούμα Δημήτριο 1 Φεβρουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 2 Φε-

βρουάριου 1844. Ετών 43.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών. Καλιακούδας. Κρεμμυδιού. Πέντε

Ορίων, πολιορκίας του Μεσολογγίου κ. ά.

Σαπνάς Δημήτριος, υπαξιωματικός γ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.271

Σμοκοβίτης Καραίσκος, στρατιώτης. Έλαβε, σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ.22

Σμοκοβίτης Μήτσος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Στρωματιάς Αλέξης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ.47. Με

το ίδιο όνομα δηλώθηκε αγωνιστής και στην Τσούκα. Αλλά θα είναι το ίδιο πρό-

σωπο. Φ. 292, Κ. 25

Τζάμης Ιωάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τζιλιφώνης Αθανάσιος του Δημ., υπαξιωματικός γ' τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.485

Αίτηση ανταμοιβής 1 Νοεμβρίου 1846 και 3 Ιουνίου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη 1 Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: Υπάτης. Αετού, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας, Μεσολογγίου κ.ά.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τζιλιφώνης Δημήτριος, Αίτηση 2 Σεπτεμβρίου 1839. Ετών 30. Γέννημα και

θρέμμα Αγά.

Τζιρακλής Λαμπράκης, στρατιώτης. Κατάσταση του υπουργείου στρατιωτικών

της 5 Νοεμβρίου 1842. Φ- 170, Κ. 5

Τζοβελέκος Δήμος, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.060.

Τραγουδάρας Γεώργιος, υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 47

Τσιούμης Γεώργιος, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκινο αριστείο. Φ. 277. Κ.17

Τσώνης Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Φλώρος Αναστάσιος του Νικολάου, στρατιώτης. Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης, 1821 και 1822, Κεφαλοβρύσου. Καλιακούδας. Καρβασαρά και

Μεσολογγίου απ' έξω. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 174, Κ.7

Φλώρος Δημήτριος του Νικολάου, υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ

282, Κ.42.

Χοστέβας Πέτρος, υπαξ. γ τάξεως, από την Ηπειρο. Α.Π.Μ.Υ. 8.076 Αίτησή

του για ανταμοιβή 10 Νοεμβρίου 1846 και αίτηση της θυγατέρας του Αγγελικής,

συζύγου Αναστασίου Γκίκα, 28 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8

Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: 1. Υπ’ αυτούς: Υπάτης 1821 και 1822. Καλιακούδας, Κρεμμυδιού.

Νεοκάστρου, Τροιζονιών, Ρίβιου, Ρίγανης. Πετροχωριού. 2. Υπό τον Ευ. Κοντο-

γιάννη και με αρχηγό τον Καραϊσκάκη: Μεσολογγίου και Αθήνας.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 250, Κ.20

Χριστόπουλος Ιωάννης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

 

Κουφόδεντρα (Οικισμός, όπου σήμερα η ομώνυμη συνοικία της Σπερχειάδας.)

Α.ΓΗΓΕΝΕΙΣ

Γκρόπας ; Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Κιτσουνικολός, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292. Κ. 25

Κλέτσας Χρήστος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Κόκοτος Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Μπλογούρας Μήτρος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Μπουρώτης Κωτούλας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Μυλωνάς Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Μυλωνάς Παύλος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Ντρολάκης Μήτρος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Παρασκευϊώτης Σ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Σανίδάς Αντώνιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Σκουζιάρης Γιάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Στρωματιάς Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Στρωματιάς Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Τζούμας Δημήτριος, από Γιαννιτσού, υπαξ. γ' τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.540

Αίτηση ανταμοιβής 21 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Βελή και Ν. Κοντογιάννη 22

Ιουνίου 1865.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Άμπλιανης και πολιορκίας του

Μεσολογγιού, υπό τον Σκαλτσοδήμο’ Χαϊδαριού, Αράχωβας, Διστόμου και ' Αμφι-

σας, υπό τον Καραϊσκάκη· Τροιζονιών, υπό τον Δυοβουνιώτη.

Τσουμογεώργος Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Πιθανό να ήταν ο Κώστας Τσούμας.

Φαρής Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Β'. ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ

Αντωνίου Ιωάννης, στρατιώτης, πρόταση για σιδηρένιο αριστείο, φ. 277, Κ. 17

Αποστόλου Γεώργιος, στρατιώτης. Πρόταση για σιδηρένιο αριστείο. Φ. 277, Κ. 17

Βαθιάς ή Βαφιάς Ιωάννης, υπαξιωματικός γ' τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.569

Αίτηση ανταμοιβής 21 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Βελή και Ν. Κοντογιάννη 20

Μαΐου 1865. Ζητούσε αποζημίωση για την περιουσία που διέθεσε στην Επανάσταση

και την οποία εκτιμούσε σε 15.000 γρόσια. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ήταν

αξιωματικός.

 

Γόριανη (Το χωριό βρισκόταν στην ομώνυμη σημερινή τοποθεσία της κοινότητας Σπερχειάδας)

Αθανασίου Λουκάς, στρατιώτης. Με το βασιλ. διάταγμα 15.446/ 16-10-1836^^

απονεμήθηκε πολεμική σύνταξη. Κατάλ. συνταξιούχων, Βουλή των Ελλήνων, 1

Αλεξάνδρου Λουκάς. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Ανδρέου Κων/νος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Αποστόλου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Αργυρή Λουκάς. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1.

Γάκης Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Γακιόπουλος Αθανάσιος. Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ

Κοντογιαννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Μεσολογγιού κ.ά.

Γιαννόπουλος Αθανάσιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 174, Κ. 7

Γιαννόπουλος Στέργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Γρουμπογιάννης Αθανάσιος, υπαξιωματικός.' Ελαβε χάλκ. αριστ. Φ. 284, Κ. 45

Δήμου Θεόδωρος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Ζαφράς Στέριος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Θεοδώρου Λουκάς. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Ιωάννου Δημητριος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Ιωάννου Σταμάτης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Καθάριος Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Καλαντζης Δημητριος του Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 286, Κ. 51

Καλαντζής Ιωάννης του Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 274, Κ. 29

Καλαντζής Κώστας του Γ. στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 286, Κ. 51

Καρατίλης Αποστολης του Γεωργίου, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο.

Φ. 283, Κ. 46

Καταραχιάς Ανδρίτσος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Κώνστα Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Λουκάς Ευστάθιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Μακρής Γεώργιος, στρατιώτης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Μάνθου Νάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Μπαλούμας Άγγελος, υπαξ. γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.976. Αίτηση ανταμοιβής 25

Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 12 Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Αετού, Καγκελιών, Καλλιακούδας, Αμπλιανης,

Πετροχωριού και Αθήνας.

Μπαλούμας Παναγιώτης, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.980. Αίτηση

ανταμοιβής 24 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 12 Νοεμβρίου

1846.

Μάχες: Υπάτης, Αετού, Καγκελιών, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Πετροχωριού,

πολιορκίας του Μεσολογγίου απέξω και Αθήνας.

Μπουκόπουλος Κώστας, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Μυλωνάς Αποστολης, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Παναγιώτου Αναγνώστης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Παναγιώτου Ιωάννης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Παναγιώτου Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Πανοτάρας Γεώργιος, υπαξιωματικός γ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.520. Αίτηση αντα-

μοιβής 25 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Βελή και Ν. Κοντογιάννη 20 Μαΐου 1865.

Μάχες: Υπάτης και στις δυο, Καλλιακούδας, Αμπλιανης και Μεσολογγιού, υπό

τον Σκαλτσοδήμο· Χαϊδαριού, Αράχωβας, Διστόμου και Αμφισσας, κατά του Ισμαήλ

Καφεζέζ, υπό τον Καραϊσκάκη· Τροιζονιών, κατά του Ασλάνμπεη, και Αθήνας, υπό

τον Δυοβουνιώτη· Αιτωλικού, Βόνιτσας και Ναυπάκτου, υπό τον Church.

Παπακαλαντζή Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 284, Κ. 48.

Πιθανό να είναι ο Κ. Καλαντζής.

Παπάς Ανδρέας. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Παπιώτης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Παπιώτης Στέργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Ποπτσής Κώστας, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Πρίτσας Ευθύμιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Σπανός Γιάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Σταμάτης Γεώργιος του Νικ., υπαξιωμ. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 284, Κ. 47

Σφοντύλος Τάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Ταρασλάρης Αργύρης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Τράκας Θεόδωρος του Κ. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Τράκας Σπύρος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Τσιμογεώργος Μήτρος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 292, Κ. 25

Τσούμας Γεώργιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Φλωρόπουλος Κώστας του Αντ.,στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Χριστοδούλου Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

 

Καληγά (Οικισμός στη σημερινή τοποθεσία Καληγάδια, δυο περίπου χιλιόμετρα νότια της Σπερχειάδας)

Ανδριτσοδήμου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 250, Κ. 22

Παπαζαχαρίου Γεωργάκης, υπαξ. γ’ τάξ. Α.Π.Μ.Υ. 8.067. Καταγόταν από τα

Αγραφα. Αίτηση ανταμοιβής 1 Νοεμβρίου 1846. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντο-

γιάννη με ίδια ημερομηνία. Το έτος 1865 κατοικούσε στο Αγά.

Μάχες:. Υπάτης 1821 και 1822, Διποτάμων, Κεφαλοβρύσου, Καλλιακούδας,