Ακατάλληλο το νερό σε αρκετές Κοινότητες τού Δήμου Μακρακώμης !

2020-05-28 20:40

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η τελευταία ανάλυση πόσιμου νερού τού Δήμου Μακρακώμης, που έγινε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο τού Μαρτίου 2020, τόσο για το αποτέλεσμα της ανάλυσης, όσο και για το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι την προστασία της υγείας των πολιτών του Δήμου.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, στο πόσιμο νερό κάποιων κοινοτήτων του Δήμου, βρέθηκε το επικίνδυνο κολοβακτηρίδιο Escherichia-Coli, σε αναλογία μέχρι και εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο που είναι το ΜΗΔΕΝ. Μάλιστα σε κάποια διαμερίσματα, μαζί με το επικίνδυνο αυτό βακτηρίδιο, βρέθηκαν και εξίσου επικίνδυνοι εντερόκοκκοι.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ τα αποτελέσματα της ανάλυσης κοινοποιήθηκαν στο Δήμο στις 23 Μαρτίου 2020, με την επισήμανση ότι οι μετρήσεις είναι ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ και η ύπαρξη παθογόνων αποτελεί κοινό κίνδυνο για την υγεία, δεν υπήρξε ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στους πολίτες για το πρόβλημα και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ,και αφού υπήρξαν "διαρροές" της ανάλυσης, ενημερώθηκαν – ή και όχι – οι Πρόεδροι κοινοτήτων των οποίων το νερό βρέθηκε ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ώστε να ενημερώσουν με τη σειρά τους τούς πολίτες.


Με αίτησή μου με αριθ.πρωτ.5985/4246 από 19-5-2020, ζήτησα από το Δήμο τα αποτελέσματα της ανάλυσης που αφορούν τον τόπο διαμονής μου το Κλωνί, καθώς και των υπόλοιπων διαμερισμάτων του Δήμου. Έπειτα από 9 μέρες, μου έδωσαν τελικά την ανάλυση για το Κλωνί την οποία αναρτώ και από την οποία προκύπτει ότι το νερό είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για την υγεία, αφού η περιεκτικότητά του σε κολοβακτηρίδια E-coli είναι 100 φορές μεγαλύτερη από το φυσιολογικό όριο που είναι το ΜΗΔΕΝ.

Αρνήθηκαν να μου δώσουν τα αποτελέσματα για τις υπόλοιπες κοινότητες, επικαλούμενοι ότι …δεν υπάρχει έννομο συμφέρον!!!!!!!!! …την ίδια στιγμή που σύμφωνα με τα λεγόμενα της αρμόδιας Αντιδημάρχου, θα έπρεπε ήδη τα αποτελέσματα να είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για ένα τόσο σημαντικό και σοβαρό θέμα όπως είναι το πόσιμο νερό.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κατάσταση σε ορισμένα διαμερίσματα του Δήμου, είναι πολύ χειρότερη από αυτή που εμφανίζεται στο Κλωνί.
Προκύπτουν λοιπόν τα εξής ερωτήματα:
-Γιατί και ποιοι, «έκρυβαν» για 2 ολόκληρους μήνες τα αποτελέσματα της ανάλυσης, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό στη δημόσια υγεία;
-Γιατί μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες δεν έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να εγκατασταθεί άμεσα, σύστημα χλωρίωσης και μόλις σήμερα, όπως διαβάζουμε στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έγινε η ανάληψη υποχρέωσης για προμήθεια χλωριωτών;