Αναρτήθηκαν στο Taxis τα αναθεωρημένα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

2017-09-28 17:19

Αναρτήθηκαν στο TAXISnet τα διορθωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τις περιπτώσεις των χαμηλοσυνταξιούχων που έχασαν την έκπτωση κατά 50% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επειδή τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματά τους για το έτος 2016 υπερέβησαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια λόγω συνυπολογισμού της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν τον Δεκέμβριο του 2016.

Με τα νέα εκκαθαριστικά, τα ποσά της οικονομικής αυτής ενίσχυσης δεν συνυπολογίσθηκαν στα συνολικά τους εισοδήματα κι έτσι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που τους καταλογίστηκε είναι μειωμένος κατά 50%.
Επιπλέον, αναρτήθηκαν στο ΤΑΧISnet και διορθωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τους φορολογούμενους που κατέχουν ακίνητα στη β’ ζώνη του Ψυχικού. Στα νέα αυτά εκκαθαριστικά ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι μειωμένος καθώς η φορολογητέα αξία των ακινήτων της β’ ζώνης του Ψυχικού υπολογίστηκε με βάση την μειωμένη τιμή ζώνης που καθόρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.)

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι παραπάνω περιπτώσεις επανεκκαθάρισης αφορούν συνολικά 69.494 φορολογουμένους.

Το συνολικό ποσό (επιστροφή ή διαγραφή φόρου) ανέρχεται στα 10,83 εκατομμύρια ευρώ.