Αναβάλλεται ο Τρανός Χορός της Αγάπης των χωριών του Ινάχου

2021-03-09 21:39

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των 9 χωριών  του Ινάχου (Ανατολής, Αργυρίων, Δίλοφου, Καλλιθέας ,Κολοκυθιάς, Κυριακοχωρίου , Μαρμάρων , Νικολιτσίου και   Περιβολίου)  αποφάσισαν ομόφωνα να αναβάλλουν τον Τρανό Χορό της Αγάπης  ,ο οποίος πραγματοποιείται  κάθε χρόνο στις 17 Αυγούστου. 

Πρόκειται για ένα πολιτιστικό δρώμενο που αναβιώνει ένα παλιό έθιμο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η εκδήλωση έχει μεγάλη επισκεψιμότητα καθώς ενώνει με μοναδικό τρόπο τα 9 χωριά του Ινάχου προωθώντας την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία.

Η δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω covid19  δεν μας επιτρέπει την πραγματοποίηση του.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και έχοντας ως προτεραιότητα  τη δημόσια υγεία, αποφασίσαμε ομόφωνα την αναβολή του για το καλοκαίρι του 2022 

Το καλοκαίρι του 2022 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Περιβόλι.