Ανεξάρτητη Δημιουργική Συνεργασία: «.. ο χρόνος «δείχνει» γρήγορα και ..«το ψέμα έχει κοντά πόδια» - Δελτίο Τύπου

2020-09-28 13:28

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Αγαπητοί συνδηµότες και συνδηµότισσες,  

Σεβόµενοι την ταλαιπωρία και τις ζηµιές που υπέστησαν οι δηµότες µας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο, αφήσαµε να παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστηµα «επούλωσης» από το πέρασµα της κακοκαιρίας «Ιανός», για την οποία ήταν όλοι ενήµεροι. 

Ωστόσο, προξένησε εντύπωση, το γεγονός ότι δεν είδαµε καµία συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήµου Μακρακώµης, ούτε πριν για το σχεδιασµό και τις δράσεις αντιµετώπισης των έντονων πληµµυρικών φαινοµένων,  αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια εξέλιξης του φαινοµένου. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως τη φετινή χρονιά το Συντονιστικό Όργανο κλήθηκε µόνο µία φορά σε συνεδρίαση (µε διά περιφοράς διαδικασία µάλιστα) καλύπτοντας µόνο το τυπικό µέρος. 

Η αδράνεια αυτή γεννά από µόνη της τα εξής ερωτήµατα προς τους κυρίους της Δηµοτικής Αρχής: 

1. Από την τωρινή διοίκηση, υπάρχουν έγγραφα και κοινοποιηµένη προς την Περιφέρεια αλληλογραφία στην οποία γίνεται αναφορά για συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης απέναντι σε τέτοιου τύπου πληµµυρικά φαινόµενα; 

2. Είχε προηγηθεί καταγραφή των σηµείων εκείνων (ρεµάτων, κοίτες χειµάρρων κλπ.), ώστε εάν υπήρχε αλληλογραφία να ήταν συγκεκριµένη και στοχευµένη η παρέµβαση; 

3. Υπήρχαν επίσηµες αποφάσεις του Συντονιστικού Οργάνου σχετικά µε την Αντιπληµµυρική Προστασία του Δήµου µας και Σχέδιο πάνω στο οποίο να λειτουργήσει η όλη προσπάθεια; 

Το Σχέδιο Πυροπροστασίας «Ιόλαος» κατατέθηκε προς έγκριση τον Ιούλιο στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, µε σηµαντική καθυστέρηση. Κάτι αντίστοιχο διαφαίνεται και για την περίπτωση του Σχεδίου Αντιπληµµυρικής Προστασίας µιας και µέχρι στιγµής δεν έχουµε δει κάτι σχετικό. 

Υλοποιώντας αυτό που λέµε «εποικοδοµητική αντιπολίτευση», µέσω του µέλους της παράταξής µας κ. Μπήτο Γεώργιο, κατά τη συνεδρίαση Δηµοτικού Συµβουλίου της 20/12/2019, είχαµε επισηµάνει πως θα ήταν σκόπιµο να σταλεί προς την Περιφέρεια συγκεκριµένο υπόµνηµα καταγραφής ρεµάτων και χειµάρρων που κρίνονται επικίνδυνα για την πρόκληση ζηµιών σε κτηνοτροφικές µονάδες και αγροτεµάχια. Ενώ η πρότασή µας αυτή έτυχε θερµής υποδοχής από τα αρµόδια µέλη της συµπολίτευσης, παρά ταύτα δεν έγινε ουδεµία κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή µε τη συνέχεια να είναι γνωστή. 

Κι ενώ έχει περάσει ένα σεβαστό χρονικό διάστηµα από τις καταστροφές της κακοκαιρίας,  φαίνεται πως η Δηµοτική Αρχή δεν πήρε το µάθηµά της, καθόσον δε βλέπουµε καµία οργανωµένη ενέργεια να επιτελείται σε ό, τι αφορά το κοµµάτι της πρόληψης. Δεν προκύπτει από κάπου πως µε την έκτακτη χρηµατοδοτική ενίσχυση από το κράτος θα γίνουν στοχευµένες παρεµβάσεις για να µη βρεθούµε στο ίδιο έργο θεατές. 

Να προστεθεί στο σηµείο αυτό πως πριν µερικές µέρες ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε παλαιότερο Δελτίο Τύπου, αναδείξαµε (εύστοχα απ’ ότι φάνηκε), ένα πολύ σοβαρό θέµα (χωρίς καταγγελίες, εισαγγελείς κλπ.) και αναφερόµαστε φυσικά στο σκουπιδότοπο – «Πράσινο Σηµείο» που αναπτύχθηκε µε ενέργειες του κ. Κοντογεώργου στα όρια της Δηµοτικής Κοινότητας Σπερχειάδας, θέτοντας σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια. 

Ενώ, λοιπόν, ο Δήµος µας βρισκόταν προ των πυλών της επερχόµενης κακοκαιρίας, αντί ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Παπασάρας να χρησιµοποιήσει από τα υπάρχοντα ή ακόµη και να αναθέσει σε µηχανήµατα, ώστε τις κρίσιµες 3-4 ηµέρες πριν την κακοκαιρία να δώσει λύσεις προλαµβάνοντας κάποιες καταστάσεις, αντ’ αυτού είδαµε παραµονή της κακοκαιρίας, µηχάνηµα της Περιφέρειας να επιχειρεί στο «Πράσινο Σηµείο»,  

εκτελώντας χρέη που υπερβαίνουν της δικαιοδοσίας της, µε τρόπο παράτυπο θα έλεγε κανείς,  προσπαθώντας να καλύψει ένα πρόβληµα που έγκειται στις αρµοδιότητες του Δήµου, αντί ως όφειλε να επιχειρεί για τον καθαρισµό ρεµάτων που έγκειται στις δικές της αρµοδιότητες.  

Και ρωτάµε: 

Κύριε αντιδήµαρχε Πολιτικής Προστασίας, το συγκεκριµένο µηχάνηµα (µπουλντόζα) δε θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τον καθαρισµό ενός ρέµατος από τα πολλά που πληµµύρισαν και να αποφευχθεί µέρος ίσως της καταστροφής, µη εκθέτοντας και την Περιφέρεια; 

Αντιθέτως «χαραµίστηκε» για να «κουκουλώσει» την ανεξέλεγκτη κατάσταση που δηµιουργήθηκε από συνάδελφό σας αντιδήµαρχο µε κάλεσµα προς τους δηµότες τόσο µε έντυπα µέσα, όσο και µέσω των social media. 

Μήπως κύριε αντιδήµαρχε Πολιτικής Προστασίας οι περιουσίες των πολιτών έρχονται σε δεύτερη µοίρα προκειµένου να µην κατηγορηθεί ο συνάδελφός σας για τις παρανοµίες του; 

Ήρθε η ώρα κύριοι της Δηµοτικής Αρχής να συνειδητοποιήσετε πως ο χρόνος «δείχνει»  γρήγορα και ότι «το ψέµα έχει κοντά πόδια». Να είστε δε σίγουροι πως ο κόσµος δεν ξεχνά,  γι’ αυτό ας µην υποτιµούµε τη νοηµοσύνη του. Επίσης, έχουµε εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τα αρµόδια όργανα για την απόδοση των ευθυνών όπου αυτές υπάρχουν.  

Τέλος, θα θέλαµε να µας ενηµερώσει ο κ. Κοντογεώργος: 

-Πού είναι τελοσπάντων αυτός ο «στόλος» µε τα 16 µηχανήµατα που επιχειρούν στο Δήµο,  όπως ανέφερε στις ως είθισται βαρύγδουπες δηλώσεις του;  

-Μάλλον η παρουσίαση έγινε µόνο για τη φωτογράφηση, το «θεαθήναι» και µέχρι εκεί. Επί της ουσίας τίποτα! 

-Όπως και η φωτογράφηση και η ενηµέρωση συνεχίστηκε ακόµη κι αφού µείνατε άπραγοι στην επερχόµενη κακοκαιρία, δίνοντας την εντύπωση ότι προσπαθείτε για την αποκατάσταση (στοχεύοντας µόνο στις χρηµατοδοτήσεις έκτακτου χαρακτήρα) και αγνοώντας παντελώς το ρητό «κάλλιο προλαµβάνειν παρά θεραπεύειν». 

Αν και η απάντηση στο «προλαµβάνειν», βρίσκεται µάλλον στις επιστολές των προέδρων του Ινάχου και άλλων χωριών προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, οι οποίοι προκειµένου να προστατέψουν όχι µόνο τα χωριά τους, αλλά και τους ίδιους τους τους εαυτούς ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ενηµερώσουν τα αρµόδια όργανα πως δεν έχει καθαριστεί τίποτα και πως σε περίπτωση πυρκαγιάς ή πληµµύρας κινδυνεύουν άµεσα.

Και κλείνοντας, καλό είναι κύριοι της συµπολίτευσης να αφήσετε επιτέλους τις πολύκροτες δηλώσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, µέσω του εκπροσώπου σας… «καπηλεύοµαι τα πάντα και τους πάντες» και να ασχοληθείτε σοβαρά µε τον τόπο και τους δηµότες.  

Και µη στηριχθείτε και πάλι στο γεγονός ότι είστε νέα Δηµοτική Αρχή, γιατί πλέον κυβερνάτε τον τόπο εδώ και ένα χρόνο και στερείστε πλέον της άφεσης αµαρτιών.