ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

2015-03-18 15:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Φθιώτιδας Μ.Πάππου

Απαγορεύεται προσωρινά η διέλευσης οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία διαμέσου των σηράγγων του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, στο ύψος της Στυλίδας, για το χρονικό διάστημα από 14-03-2015 μέχρι την 31-10-2015, και την εγκατάσταση της απαραίτητης προβλεπόμενης στη μελέτη σήμανσης.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ