Δασαρχείο Σπερχειάδας: Ξεκινούν τα συνεργεία δίωξης αγριογούρουνων

2021-07-19 13:12

Μετά από σχετικά αιτήματα του Δασαρχείου Σπερχειάδας και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε τη συγκρότηση συνεργείων δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η συγκρότηση των ειδικών συνεργείων, για την κατ΄ εξαίρεση ελεγχόμενη δίωξη των ανωτέρω ζώων στο σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σπερχειάδας, γίνεται από κυνηγούς - μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων Σπερχειάδας και Μακρακώμης.

Τα συνεργεία δύναται να λειτουργήσουν άμεσα μετά από τη συγκρότησή τους και έως τις 20 Σεπτεμβρίου του έτους 2021.

Η ρύθμιση των πληθυσμών των ημίαιμων µη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και των αγριόχοιρων θα διενεργηθεί αποκλειστικά και µόνο µε το κυνήγι σε πεδινές, ημιορεινές γεωργικές περιοχές.

Το σχεδιασμό (συγκρότηση συνεργείων, τεχνικές, περιοχές, επαναληψιμότητα, αξιολόγηση) αναλαμβάνει το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Σπερχειάδας σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς - Ελλάδας. Η επίβλεψη της διαδικασίας θα γίνεται µε την υποχρεωτική παρουσία δύο δασικών υπαλλήλων, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Γεωτεχνικών.

Επικουρικά θα συμμετέχει ένας ιδιωτικός φύλακας θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων ή ιδιωτικός φύλακας θήρας της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε..

Tα προγράμματα δίωξης θα διενεργούνται τις εργάσιμες ημέρες, κατά τη διάρκεια ωραρίου όπως ισχύει την κυνηγετική περίοδο και κυρίως σε πεδινές και ηµιορειvές γεωργικές περιοχές, όπου παρατηρούνται ηµίαιµοι µη δεσποζόµεvοι χοίροι και αγριόχοιροι.

Οι θηρεύσιμοι αγριόχοιροι και τα υβρίδια αυτών δύναται εξ ολοκλήρου να αποδίδονται στα συνεργεία δίωξης. Ανεύρεση νεκρών/ύποπτων αγριόχοιρων και υβρίδια αυτών, στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων, θα αποδίδονται στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Επιτρέπεται η αγοραπωλησία των θηρευομένων ατόμων µη δεσποζόμενων ημίαιμων ή αγριόχοιρων. Ποσοστό μέχρι 20% του βάρους του κρέατος θα μπορεί να διατίθεται δωρεάν, μετά από τον απαιτούμενο κτηνιατρικό έλεγχο σε κοινωνικά παντοπωλεία και ευαγή ιδρύματα µε µέριµνα του Δασαρχείου Σπερχειάδας στηv περιοχή ευθύvης του