Δήμος Μακρακώμης: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

2016-01-14 20:50

Σε συνέχεια της από 28-7-2015 προηγούμενης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ μας, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ. αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ5101/Α321 ΚΥΑ με την οποία καθορίστηκαν οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων, από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας, Φθιώτιδας.
Προκειμένου να χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους η στεγαστική συνδρομή (Σ.Σ.) που προβλέπονταν από τις αρχικές ΚΥΑ, από την Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις, με τα απαιτουμένη δικαιολογητικά εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που αναφέρονται στις αρχικές ΚΥΑ.
Αναλυτικές πληροφορίες και τις σχετικές ΚΥΑ μπορείτε να τις αναζητήσετε στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μακρακώμης.

                                                                                      Ο Δήμαρχος

Παπαευθυμίου Ευθύμιος