Δήμος Μακρακώμης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

2015-07-29 18:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με την υπ. αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ2263/Α325 (ΦΕΚ1143/Β/16-6-2015) ΚΥΑ και την υπ. αριθ. ΔΑΕΦΚ/925/Α325 (ΦΕΚ1144/Β/16-6-2015) ΚΥΑ, καθορίστηκαν οι πληγείσες περιοχές λόγω των κατολισθητικών και πλημμυρικών φαινομένων του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015.

Με την 1η ΚΥΑ προσδιορίζονται ως πληγείσες περιοχές, λόγω κατολισθητικών φαινομένων, οι Τ.Κ. Αργυρίων, Κολοκυθιάς και Μαρμάρων του Δήμου Μακρακώμης, ενώ με την 2η ΚΥΑ προσδιορίζονται ως πληγείσες περιοχές, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, η Τ.Κ. Περιβολίου του Δήμου Μακρακώμης.

Προκειμένου να χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους η στεγαστική συνδρομή (Σ.Σ.) που προβλέπεται από τις ανωτέρω ΚΥΑ, από την Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις τους, με τα απαιτουμένη δικαιολογητικά εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που αναφέρονται στις ΚΥΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες και οι σχετικές ΚΥΑ υπάρχουν στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες καθώς και στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μακρακώμης.

 

Ο Αντιδήμαρχος
 
Μπήτος Κων/νος