Δήμος Μακρακώμης: Λήγει η προθεσμία για την δήλωση των γεωτρήσεων στίς 30 Απριλίου

2015-04-20 21:20

Υπό την απειλή προστίμων είναι χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα αφού η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων νομιμοποίησης των αρδευτικών γεωτρήσεων εκπνέει στις σε 10 ημέρες (30 Απριλίου) και αρκετοί είτε δεν έχουν καταθέσει ακόμα φάκελο είτε η αίτησή τους δεν έχει προχωρήσει λόγω υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων. Αν και τόσο οι αγρότες όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν μια νέα παράταση ακόμα τίποτα δεν έχει γίνει γνωστό από το αρμόδιο Υπουργείο Παραγωικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δείτε την ανακοίνωση τού Δήμου Μακρακώμης .

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατάθεσης φακέλου (αίτηση) για έκδοση άδειας χρήσης
ύδατος»
Σας ενημερώνουμε ότι στις 30/04/2015 λήγει η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, για τα σημεία υδροληψίας
που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας). Η
υποβολή των φακέλων γίνεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 146896/27-10-2014,
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και
αντίγραφο).
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στην εγκυρότητα των δηλωθέντων
στοιχείων. Ψευδή στοιχεία επισύρουν ποινικές κυρώσεις και χρηματικά
πρόστιμα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος


Καραγκούνης Αθανάσιος