ΔΩΡΕΑΝ μικροβιολογικές στο ΠΕΔΥ Λαμίας

2016-10-06 12:26

Από 10 Οκτωβρίου 2016 ασφαλισμένοι και μη θα μπορούν να κάνουν τις αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις δωρεάν στη Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ Λαμίας στην οδό Θερμοπυλών 77.

Συγκεκριμένα οι εξετάσεις που μπορούν να γίνουν στη ΜΥ ΠΕΔΥ Λαμίας είναι:

- Γενική αίματος (Ht, PLT, Λευκά-τύποι)

- ΤΚΕ

- CRP (Ποσοτική)

- Γλυκόζη αίματος

- Γλυκοζυλιωμένη Hb

- Ουρία

- Κρεατινίνη

- Ουρικό οξύ

- Τρανσαμινάσες (SGOT-SGPT)

- ALP

- γGT,

- χοληστερόλη,

- Τριγλυκερίδια

- Χολερυθρίνη (ολική και άμεσος)

- LDH, CPK, LDL, HDL

- Ηλεκτρολύτες (K+, Na+, Mg+)

- Ca++

- Σίδηρος ορού, Φωσφορικά ορού

- Φεριτίνη ορού

- Ολικά λευκώματα, Αλβουμίνη

- Χρόνος προθρομβίνης

- APTT

- Ινωδογόνο

Καθώς και Test κύησης, άμεσο παρασκεύασμα κολπικού υγρού.

Μοναδική προϋπόθεση να προσκομίζεται ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, σύμφωνα με οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οι ώρες που θα γίνονται οι τακτικές αιμοληψίες είναι καθημερινά 7.30 π.μ. – 9.30 π.μ.