Εκλογές 1843 στο Κλωνί Σπερχειάδας

2018-05-18 13:01

Εκλογικά συμβάντα 1843 στο χωριό Κλωνί του Δήμου Σπερχειάδος Φθιώτιδος

Το 1843, έγινε η προκήρυξη των συνταγματικών εκλογών με Νόμο που ψηφίστηκε επί Ιω. Καποδίστρια το 1829. Οι πρώτες επίσημες εκλογές στην μετά επαναστατημένη Ελλάδα. Σε αυτές τις εκλογές, δικαίωμα ψήφου είχαν όλοι οι άρρενες πολίτες (εκλογείς) από 25 ετών και άνω. Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο του 1829, οι εκλογείς των πόλεων και χωριών, έπρεπε πρώτα να εκλέξουν τους εκλέκτορες τους . Οι εκλέκτορες με την σειρά τους θα έπαιρναν μέρος στην τοπική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εκλεγούν οι πληρεξούσιοι, με σκοπό να μετάσχουν στην Εθνική Γενική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος.

Την πληρεξουσιότητα στην επαρχία του Πατραζικίου ή Ν. Πατρών σήμερα Φθιώτιδος την διεκδίκησαν δύο ομάδες: Ε. Κοντογιάννης , Γ Αινιάν, και Δ. Χατζίσκος και Χ. Ζωγραφίδης.

Στο Κλωνί του Δήμου Σπερχειάδος, 31 κάτοικοι οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου του 1843, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν, υπό την προεδρία του παρέδρου του χωριού Χρήστου Φαρμάκη, στην εκκλησία του χωριού “Άγιος Νικόλαος”, προκειμένου μετά την λειτουργία παρουσία του ιερέως, Παπά Νικόλαος Παπά Ιωάννου, να συνταχθεί ο ονομαστικός κατάλογος των εκλογέων και να δώσουν τον όρκο τους, οποίος έχει:

Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δώσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ζημίας, ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν μου, και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

Αμέσως μετά οι συγκεντρωθέντες εξέλεξαν επιτροπή της συνάθροισης, από τους γεροντότερους, πέντε μέλη οι: “..Αθανάσιος παπά Γεωργίου, Γεώργιος Καραγιαννόπουλος, Αθανάσιος λούρπας, Ν. Γαρουφφαλής, και Κώστας Καραγκούνης. Η εκλεγείσα επιτροπή των πέντε, σύμφωνα με το νόμο, παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου και του ιερέως, συνέταξαν τον κατάλογο των υποψηφίων προς ψηφοφορία. “Οι Κ.Κ: Αναγνώστης Παπά Νικολάου1, Γεώργιος Καραγιανόπουλος, Κώστας Καραγκούνης, και Γ. Φαρμάκης.

Μετά τούτο έγεινεν έναρξης της εκλογής ψηφοφορημένου ενός εκάστου των υποψηφίων κατ’ ιδίαν. εκ του αποτελέσματος της εκλογής εξελέχθη, ότι

ο Γ. Φαρμάκης έλαβε ψήφους 17 υπέρ και κατά 14

ο Κ καραγκούνης έλαβε ψήφους υπέρ 19 και κατά δώδεκα

ο Γ Καραγιαννόπουλος υπέρ είκοσι και κατά ένδεκα

ο Αναγν΄στης Παπά Νικολάου υπέρ τριάκοντα ένα κατά ουδένα.

Ώστε ο Αναγνώστης Παπά Νικολάου λαβών την πλειονοψηφίαν εξελέχθη εκλογεύς της κοινότητος του χωρίου Κλώνί

Εγένετο εν Κλωνί 26 Σεπτεμβρίου 1843

Ο προεδρεύων την συνέλευσιν Ο Ιερεύς

πάρεδρος Χ,. Φαρμάκης Παπά Νικόλαος Παπά Ιωάννου

Τα πέντε μέλη

Αθανάσιοςπαπά Γεωργίου,

Γεώργιος Καραγιαννόπουλος,

Αθανάσιος λούρπας,

Ν. Γαρουφφαλής,

Κώστας Καραγκούνης

Αντίγραφον απαράλλαχτον τω πρωτοτύπω

Αγά την 12 8βρίου 1843

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος

Τ. Σ. γ. Ζουλούμης

Σημ:Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της έρευνάς μας, προκύπτει ότι στο χωριό Κλωνί, έγινε μια ψηφοφορία, χωρίς διαφωνίες και με το σύνολο των 31 εκλογέων του.

Δείτε τον πρωτότυπο κατάλογο εκλογέων:

Κλικ στην εικόνα γιά μεγέθυνση