Ένα Ταμείο για όσους ασφαλίστηκαν μετά το 1992

2015-09-14 15:04

Σχέδιο για άμεση ένταξη όλων των Ταμείων -κύριων και επικουρικών- στο ΙΚΑ και τη δημιουργία ενός ταμείου κύριας ασφάλισης, ενός επικουρικού και ενιαίες παροχές.

Σχέδιο για την άμεση ένταξη όλων των Ταμείων -κύριων και επικουρικών- στο ΙΚΑ και τη δημιουργία ενός ταμείου κύριας ασφάλισης, ενός επικουρικού και ενιαίες παροχές για όλους έχει υποβληθεί στη λεγόμενη «επιτροπή σοφών» που με τη σειρά της θα υποβάλει την τελική πρόταση στη νέα κυβέρνηση.

Όπως σημειώνει το Βήμα της Κυριακής, το σχέδιο κινείται στις γενικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οδηγεί σε ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων.
 

Τρεις είναι οι άμεσες αλλαγές: συγχώνευση όλων των ταμείων στο ΙΚΑ, ενιαίες παροχές σε όλα τα συγχωνευόμενα ταμεία και συμπληρωματικοί πόροι για υποστήριξη των γενεών που βγαίνουν άμεσα στη σύνταξη.

Τι προβλέπει το νέο σύστημα συντάξεων

Σε αυτό υπάγονται υποχρεωτικά όσοι ασφαλίστηκαν μετά το 1992 ενώ για τους υπόλοιπους θα υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις. Στο νέο σύστημα κύριων συντάξεων  θα υπαχθούν υποχρεωτικά όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σύμφωνα με το νόμο 2084/1992. Τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών θα παραμείνουν στο παλαιό σύστημα. 

Δημιουργείται ένα ταμείο κύριας ασφάλισης και ένα επικουρικό και -προαιρετικά- ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Οι κύριες συντάξεις χρηματοδοτούνται από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες (διανεμητικό σύστημα με καθορισμένες εισφορές μέθοδος Pay-As-You-Go). Oι προνοιακές παροχές χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και παρέχονται μέσω ΕΚΑΣ. 

Ανώτατο όριο αναπλήρωσης 75% -το 50% εγγυημένο από το Κράτος και 25% από προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης

Συμπληρωματική χρηματοδότηση για τους παλαιούς ασφαλισμένους και εισφορές έως 15% που θα εισπράττονται από την Εφορία

Μόνο οι κύριες συντάξεις θα χορηγούνται με διανεμητικό σύστημα και καθορισμένες εισφορές. Οι επικουρικές με κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, προαιρετικά ανά επιχείρηση και κλάδο. Τα επαγγελματικά ταμεία οργανώνονται προαιρετικά και χρηματοδοτούνται από τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους και εργοδότες (περιλαμβανομένου και του Δημοσίου ως εργοδότη).  

πηγή: thetoc.gr