Ενισχυμένες οι εξισωτικές αποζημιώσεις 2014 και 2015

2015-12-09 22:11

Στα 7.500 ευρώ θα είναι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης, με τα βοσκοτόπια στα 20 ευρώ ανά στρέμμα, για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2636/Β/7.12.2015.

Όπως σημειώνεται η συμμετοχή των κοινοτικών κονδυλίων στην αποπληρωμή των δικαιούχων θα είναι αυξημένη, με την Ε.Ε. να καλύπτει έως 95% της δαπάνης.

 

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το ετήσιο ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές περιοχές (Μέτρο 211) για τα έτη εφαρμογή 2014-2015, διαμορφώνεται ως εξής:

 

Δικαιούχοι

Ανώτατα ποσά σε ευρώ ανά εκμετάλλευση για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015

Νέος Αγρότης

7500

Κάτοικος μικρών νησιών Αιγαίου

7000

Λοιποί δικαιούχοι

7000

 

Ποσά σε ευρώ/στρέμμα για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015

Τρόπος αξιοποίησης της έκτασης

Νέοι αγρότες έως 40 ετών

Λοιποί δικαιούχοι

Με πράσινο πιστοποιητικό

Νέοι γεωργοί ή/και διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης

Μικρών νησιών Αιγαίου του Καν. 1405/06

Λοιπών περιοχών

Ζωοτροφές Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ψυχανθή σιτηρά. Είδη εκτός διατροφής

17,5

15,6

13,8

12,5

Λοιπές καλλιέργειες

10

10

10

10

Βοσκότοποι

20

20

20

20

 

Μειονεκτικές περιοχές (Μέτρο 212)

Το ετήσιο ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης για τις μειονεκτικές περιοχές (Μέτρο 212) για τα έτη εφαρμογή 2014-2015, διαμορφώνεται ως εξής

 

Δικαιούχοι

Ανώτατα ποσά σε ευρώ ανά εκμετάλλευση για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015

Νέος Αγρότης

7000

Κάτοικος μικρών νησιών Αιγαίου

6500

Λοιποί δικαιούχοι

6500

 

Ποσά σε ευρώ/στρέμμα για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015

Τρόπος αξιοποίησης της έκτασης

Νέοι αγρότες έως 40 ετών

Λοιποί δικαιούχοι

Με πράσινο πιστοποιητικό

Νέοι γεωργοί ή/και διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης

Μικρών νησιών Αιγαίου του Καν. 1405/06

Λοιπών περιοχών

Ζωοτροφές Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ψυχανθή σιτηρά. Είδη εκτός διατροφής

13,5

12

10

10

Λοιπές καλλιέργειες

9

9

9

9

Βοσκότοποι

15

15

15

15

 

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 2636/Β/7.12.2015: