Έως και το 2031 θα πληρώνουμε ΕΝΦΙΑ

2016-06-03 15:40

Η κυβέρνηση φαίνεται πως προχωρά στην παγίωση του ΕΝΦΙΑ ως μόνιμου φόρου σε βάρος των ακινήτων, αφού προσβλέπει έσοδα, τα οποία συνυπολογίζει στα οφέλη του αναπτυξιακού νόμου, έως και το 2031.

 

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων του νέου νόμου τα εκτιμώμενα κρατικά έσοδα από τη λειτουργία των επενδύσεων, που θα ενταχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο ανέρχονται σε 1,45 δισ. ευρώ τη 15ετία 2016-2031. Ένα μεγάλο μέρος προέρχεται από τον υπολογισμό για άλλα 15 χρόνια, του  ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα.

Το 2011 θεσμοθετήθηκε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), γνωστό και ως χαράτσι της ΔΕΗ, μετονομάστηκε σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) το 2013 και στη συνέχεια έγινε ο γνωστός ΕΝΦΙΑ, τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα καταργούσε.