Ερώτηση Βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστου Σταϊκούρα προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

2015-04-03 20:51

Ερώτηση
προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Θέμα: Εξέλιξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ


Από το Δεκέμβριο του 2014 έχουν προδημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (www.espa.gr) δύο χρηματοδοτικά προγράμματα με τίτλους «Επιχειρηματική Ευκαιρία» & «Επιχειρούμε Δυναμικά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Τα προγράμματα αυτά τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ το καθένα ενισχύουν σύμφωνα με τη χρηματοδοτική κατανομή, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τα ποσά των 1.946.529,00 ευρώ και 2.000.000 ευρώ αντίστοιχα.
Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει και σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας υπ’ αριθ. 2438/01-04-2015 (επισυνάπτεται).
Κατόπιν αυτών,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες συγκεκριμένες δράσεις προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η υποβολή αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα; 

 


Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Χρήστος Σταϊκούρας

 

Επισυνάπτεται επίσης σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να αναφερθούμε στην προδημοσίευση δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων, του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» & του προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» τα οποία επί της ουσίας σηματοδοτούν και την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  Βασικός σκοπός των πολυαναμενόμενων προγραμμάτων ενίσχυσης θα πρέπει να είναι η ουσιαστική βοήθεια των επιχειρήσεων μας και η δυνατότητα ανάκαμψης στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Από την προδημοσίευση του εν λόγω προγράμματος (το Δεκέμβριο του 2014) έως και σήμερα, ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει τις συγκεκριμένες δράσεις, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που θα τον βοηθήσουν να «ανασάνει» οικονομικά  και να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες, που θα του επιτρέψουν να καταστούν βιώσιμες οι επιχειρήσεις. Με την οικονομική ασφυξία που επικρατεί στην τοπική μας οικονομία, την έλλειψη ρευστότητας και την αδυναμία από πλευράς επιχειρήσεων προσέγγισης πηγών χρηματοδότησης, καθώς και την ολοένα αυξανόμενη ανεργία – που στην Περιφέρειά μας είναι ραγδαία -, η ουσιαστική ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κρίνεται σήμερα επιτακτική όσο ποτέ.

Από την επίσημη προδημοσίευση μέχρι σήμερα, παρουσιάστηκε έντονο ενδιαφέρον από υφιστάμενους αλλά και από νέους επιχειρηματίες οι οποίοι λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και της έλλειψης ρευστότητας αναμένουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για να στηρίξουν και να αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου θα πρέπει να είναι και η ενίσχυση των επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού – εστίασης, καθότι ο τουριστικός τομέας αποτελεί στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας με ποσοστό πάνω από το 18% του ΑΕΠ.

Παρακαλούμε για την επίσημη ενημέρωσή μας, για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει και προς ποια κατεύθυνση, και πότε θεωρείτε ότι το Υπουργείο θα είναι σε θέση να προκηρύξει επίσημα τις χρηματοδοτικές δράσεις, προκειμένου σαν Επιμελητήριο να είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε τα μέλη μας.

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Διαμαντάρας