Η απάντηση τού Θ. Κολοκοτρώνη στον ανεκδιήγητο Τσίπρα

2016-03-26 23:26

Ο ανεκδιήγητος καί ανιστόρητος "πρωθυπουργός" της Ελλάδας προσπάθησε στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου,να μειώσει την Ελληνική Επανάσταση του 1821, συγκρίνοντάς την με τον «Διαφωτισμό» και την «Γαλλική Επανάσταση» του Ροβεσπιέρου και άλλων αστών, που επαναστάτησαν εναντίον του τότε πολιτικού συστήματος στη Γαλλία, εκτοξεύοντας τις γνωστές αοριστοπαπαρολογίες.

Καθαρή καί διαχρονική όμως απάντηση στούς ανιστόρητους παπαρολόγους τύπου Τσίπρα,δίνει ο ίδιος ο Γέρος τού Μωριά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μέσα απ'τα απομνημονεύματά του:

"..Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμιάν απ' όσες γίνονται την σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήτο ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος, ήτο με ένα λαόν, όπου ποτέ δεν ηθέλησε να αναγνωριστεί ως τοιούτος, ούτε να ορκισθεί, παρά μόνο ό,τι έκαμνε η βία. Ούτε ο Σουλτάνος ηθέλησε ποτέ να θεωρήσει τον ελληνικόν λαόν ως λαόν, αλλ' ως σκλάβους. Μία φοράν, όταν επήραμε το Ναύπλιο, ήλθεν ο 'Αμιλτον να με ιδεί. Μου είπε ότι: « Πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμό, και η Αγγλία να μεσιτεύσει». Εγώ του αποκρίθηκα, ότι: « Αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπιτάν 'Αμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν εκάμαμε με τους Τούρκους. 'Αλλους έκοψε, άλλους σκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς ημείς, εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε, η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήτον πάντοτε ανυπότακτα». Με είπε: «Ποία είναι η βασιλική φρουρά του, ποία είναι τα φρούρια;» - « Η φρουρά του βασιλέως μας είναι είναι οι λεγόμενοι Κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά». Έτσι δεν με ομίλησε πλέον.."

 

Απομνημονεύματα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Ἅπαντα Τσερτσέτη , τομ. Γ΄, σελ. 149-150