Η ασφάλεια σε άμυνα - Γιάννης Σταμούλης, Νίκος Διαμαντής

2016-07-27 19:34

Το σύγχρονο περιβάλλον των ασύμμετρων απειλών.
Γιάννης Σταμούλης, Νίκος Διαμαντής
ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Πατήστε στην εικόνα πού ακολουθεί για ανάγνωση ολόκληρου του πονήματος.